• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۸.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات حجم خرده فروشی

افزایش آتی حجم خرده فروشی، تحکیمات ارزی دلار این کشور را، به دنبال خواهد داشت. عدم افزایش و یا عرضه ی داده های منفی این شاخص نیز، منجر به تضعیف یابی دلار استرالیا، خواهد گردید. با توجه به اهمیت قابل توجه این شاخص اقتصادی، همراه با تغییر یابی نرخ داده های در پیش رو، با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۰۶:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - احتمالات روند نرخ تورم در طی دو سال آتی

با وجود متغیر بودن نرخ داده های تخمین یافته ی این شاخص، از آمار حقیقی، سطح توجه بازار به تغییرات این شاخص تخمینی، بسیار افزون می باشد. افزایش نرخ این شاخص، تحکیمات ارزی دلار نیوزیلند را به همراه خواهد داشت.

 

واحد ارزی یوان چین - نرخ سود خالص حساب بازرگانی

در طی ماه فوریه سال ۲۰۱۷، با انتشار اولین داده های منفی این شاخص، برخورد نمودیم. به همین دلیل نیز، تنها در  صورت افزایش بیشتر نرخ این شاخص، می توان با تحکیمات ارزی یوآن برخورد نمود. نظریه ی متخصصین نیز، مبنی بر احتمال افزایش نرخ این شاخص، در طی انتشارات امروز چین، می باشد.

 

ساعت ۱۰:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی رئیس هیات مدیره ی سیستم ذخایر فدرال، جروم پاول

این سخنرانی در طی اجرای کنفرانس مربوط به تاثیرات سیاست گذاری های مالی بر روند جهانی شرایط مالی و جریان های ارزی بین المللی، به انجام خواهد رسید.

 

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص بهای مسکن از HBOS

نرخ سه ماه آخر و ماه مارچ این شاخص، به شکل بلقوه ای افزایش یافته و در حال حاضر نظریه ی متخصصین مبنی بر احتمال کاهش بیشتر نرخ ماهانه ی این شاخص، می باشد. در این بین احتمال افزایش نرخ سه ماهه ی این داده نیز، امکان پذیر به نظر می رسد. تثبیت یابی این آمار و یا افزایش بیشتر نرخ داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این شاخص، تحکیمات ارزی پوند را، به همراه خواهد داشت.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - عرضه ی گزارش بودجه ی فدرال

با وجود حاوی بودن این گزارش، از آمار بودجه ی مهمی، که برای جذب سرمایه به منطقه، تنظیم می گردد، با درجه ی اهمیت نه چندان افزون گزارش مربوطه، مواجه می باشیم. در پی به عرضه رسیدن این آمار، با افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند نیز، برخورد خواهیم نمود.