• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۷.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - شاخص بهای تولید کننده

ساعت ۰۵:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - انتشار نتایج تنظیمات بودجه ی دولتی

کاهش آتی شاخص بهای تولید کننده ی نیوزیلند، نرخ گذاری های دلار این کشور را، تحت فشار قرار خواهد نمود. با توجه به منفی بودن نظریه ی متخصصین، در رابطه با گرایش آتی این شاخص، می توان با افت دلار نیوزیلند، برخورد نمود.

 

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سطح بی کاری

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات سطح اشتغال

حتی در صورت افزایش نه چندان افزون نرخ بی کاری، می توان با تضعیف یابی دلار استرالیا، برخورد نمود.  در پی کاهش اخیر نرخ بی کاری، تا سطح ٪۵.۴، با رشد ٪۵.۶ ماه دسامبر و ٪۵.۵ ماه جاری این شاخص، مواجه گردیده ایم. افزایش بیشتر از ٪۰.۱-٪۰.۲ نرخ شاخص بی کاری، می تواند با کاهش یابی تمایلات سرمایه گذاران، به منظور خرید دلار استرالیا، همراه گردد. در این بین افت نرخ این شاخص، نرخ گذاری های این واحد ارزی را، استحکام خواهد بخشید.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - حجم معاملات با استفاده از اوراق بهادار خارجی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات سطح اشتغال از ADP

این شاخص نمایان گر حجم سرمایه گذاری های خارجی، در اقتصاد این کشور بوده، که همراه با افزایش آتی، نرخ گذاری های دلار کانادا را نیز، استحکام خواهد بخشید. و در صورت عدم تغییر یابی چندان چشم گیر شاخص اشتغال ADP، نرخ نوسانات ارزی دلار این کشور، افزایش نخواهد یافت. علاوه بر این، می بایست به تغییرات قیمت نفت نیز، توجه نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی سیستم ذخایر فدرال فیلادلفیا

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

با توجه به درجه ی اهمیت نه چندان افزون این شاخص، در صورت عدم تغییر یابی قابل ملاحظه ی نرخ داده های در پیش رو، منجر به افزایش نرخ نوسانات دلار، نخواهد گردید. اما متغییر بودن داده ها، از آمار پیشتر تخمین یافته، سطح فعالیت های معاملاتی دلار را، افزایش خواهد نمود.  در این بین می بایست به تغییرات شرایط ژئوپلیتیک ایالت متحده نیز، توجه نمود.