• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۳.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات حجم ساختمان های اجاره شده

در طی انتشارات سه ماه آخر سال ۲۰۱۷، با کاهش نرخ این شاخص به میزان ٪۱۹.۴، برخورد نمودیم. این کاهش در طی افزایش های ٪۹.۸ و ٪۱۶.۶ نرخ داده های سه ماه دوم و سوم سال ۲۰۱۷، به وقوع پیوست. بدین سبب نیز، تنها در صورت رشد بیش از ٪۳ این شاخص می توان با تحکیمات ارزی دلار استرالیا، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار تولیداتی

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار خدماتی

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص مشتق PMI

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار تولیداتی

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار خدماتی

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص مشتق PMI

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار تولیداتی

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص کسب و کار خدماتی

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص مشتق PMI

با توجه به مقدماتی بودن این آمار، با افزایش درجه ی اهمیت داده های در پیش رو، برخورد خواهیم نمود. افزایش غیر منتظره ی این آمار، تحکیمات ارزی یورو را، به همراه خواهد داشت. اما در صورت ادامه یابی کاهش های اخیر نرخ این آمار، می توان با تضعیف یابی بیشتر یورو نیز، مواجه شد. در طی به عرضه رسیدن این آمار، با افزایش نرخ نوسانات ارزی  یورو نیز، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا، فیلیپ لاو

 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص بهای مصرف کننده

با وجود کاهش های اخیر نرخ تورم در بریتانیا، با افزون بودن سطح این شاخص مواجه می باشیم. به همین دلیل نیز حتی در صورت افزایش کما بیش نرخ این شاخص نیز، می توان با تحکیمات ارزی پوند، برخورد نمود. اما کاهش آتی داده های مورد نظر، منجر به افت نرخی پوند خواهد گردید.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص کسب و کار تولیداتی

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم فروش مسکن، در سطح بازار اولیه

با در نظر گیری نشست امروز سران سیستم ذخایر فدرال و اهمیت بالای داده های در پیش رو، می توان با افزایش قابل توجه نرخ نوسانات دلار، در طی معاملات امروز این واحد ارزی، برخورد نمود. همراه با افزایش یابی سطح این دو شاخص و مثبت رقم خوردن نتایج نشست سیستم ذخایر فدرال، می توان با تحکیمات ارزی دلار، رو به رو شد.

 

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - انتشار پروتکل نشست سران سیستم ذخایر فدرال

مثبت نگری های اعضای بازار آزاد ایالات متحده (FOMC)، در رابطه با چشم انداز اقتصادی ایالات متحده، تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهد داشت. درجه ی اهمیت این داده ی آماری بسیار افزون می باشد.