• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۹.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تغییرات دستگاه مالی М3

همراه با آغاز ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی، نرخ این شاخص تا سطح ٪۳.۷ کاهش یافت. این میزان به عنوان سطح میینیموم نرخ سال ۲۰۱۴ این شاخص محسوب می شود. ادامه یابی این نرخ کاهشی نیز می توان با تضعیف یابی نرخ یورو همراه گردد. نظریه ی متخصصین Reuters، مبنی بر تحکیمات کما بیش نرخ آتی داده های این شاخص بوده، که به موازات تثبیت یابی، می تواند تحکیمات کوتاه مدت نرخ یورو را، به دنبال داشته باشد. منفی رقم خوردن آمار در پیش رو، نرخ گذاری های یورو را، تحت فشار قرار خواهد نمود.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص اطمینان مصرف کننده

نظریه ی متخصصین مبنی بر عدم افزایش بیشتر نرخ این شاخص، با توجه به اوج گیری سطح داده های پیشتر به عرضه رسیده شده اش، می باشد. در این بین با احتمال افت شدید نرخ این شاخص نیز رو به رو نیستیم. احتمالات فعلی مبنی بر افت ۰.۵ نقطه ای نرخ داده های در پیش رو و افول این شاخص تا سطح ۱۲۸.۲ نموداری می باشد. تثبیت یابی این آمار، می تواند با تحکیمات ارزی نه چندان بلقوه، اما قابل توجه دلار ایالات متحده همراه گردد.