• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۱.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی تولیدات

کاهش آتی نرخ گذاری های این شاخص می تواند با تضعیف یابی نرخ پوند همراه گردد. چرا که نرخ این شاخص همواره از سال ۲۰۱۷ در حال کاهش می باشد. علاوه بر این نظریه ی متخصصین نیز مبنی بر کاهش آتی نرخ این شاخص بوده. با وجود نرخ ۵۰ نقطه ای این شاخص که مثبت می باشد، تنها به دلیل کند شدن سرعت رشد شاخص مورد نظر، می توان با تضعیف یابی پوند، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سطح بی کاری

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات سطح اشتغال غیر کشاورزی

کاهش آتی نرخ این دو شاخص بسیار بعید به نظر می رسد. چرا که در طی انتشارات ماه آپریل، با کاهش نرخ این دو شاخص تا سطح ٪۳.۹ نیز برخورد نمودیم. در این بین افزایش شدید سطح داده های در پیش رو پیش بینی نشده است. در این بین حتی بروز افزایش های نه چندان بلقوه نیز می تواند تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال داشته باشد.

علاوه بر این می بایست با توجه بیشتری، تغییرات سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده را نیز تحت بررسی قرار نمود. چرا که این عوامل، نسبت به عوامل اقتصادی از تاثیرات بیشتری بر تحرکات نرخی دلار،  برخوردار می باشند.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص PMI حوزه ی تولیدات ( با محاسبه ی نوسانات فصلی) از RBC

در طی چهار ماه اخیر با افزایش شدید نرخ این شاخص برخورد نمودیم. بدین سبب نیز، به موازات افزایش آتی نرخ این شاخص می توان با تحکیمات ارزی دلار کانادا برخورد نمود. هرچند که تنها تغییرات قیمت نفت نرخ گذاری های دلار کانادا را، تحت تاثیر قرار می نمایند.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی ISM

در طی انتشارات ماه آپریل با کاهش شدید نرخ این شاخص مواجه شدیم. بروز چنین امری نرخ گذاری های دلار را تحت فشار قرار نموده و تنها در صورت افزایش نرخ داده های در پیش رو می توان با تحکیمات ارزی دلار برخورد نمود. نظریه ی متخصصین نیز، مبنی بر افزایش آتی سطح این آمار می باشد و همراه با تثبیت یابی چنین امری می توان با تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده نیز برخورد نمود.