• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۴.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات حجم خرده فروشی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات حجم سود عملیات مالی شرکت ها

در طی انتشارات ماه مارچ، با کاهش شدید نرخ شاخص خرده فروشی برخورد نمودیم. افت آتی این شاخص نیز تضعیف یابی نرخ دلار استرالیا را، به دنبال خواهد داشت. در این بین می بایست به تغییرات شاخص دوم نیز توجه نمود. چرا که تنها در صورت افزایش هم زمان این دو شاخص می توان با تحکیمات ارزی دلار استرالیا، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتالنیا - شاخص PMI حوزه ی ساخت و ساز

نرخ نوسانات ارزی پوند استرلینگ، در طی به عرضه رسیدن آمار مربوطه افزایش خواهد یافت. علاوه بر این یاد آورم که نرخ داده های ماه آپریل این شاخص نیز، به شکل چشم گیری افزایش یافته. به همین دلیل نیز، حتی افزایش کما بیش نرخ این شاخص نیز، می تواند با تحکیمات ارزی پوند همراه گردد.