• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۵.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

۰۷:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تنظیمات نرخ بهره ی بانک ذخایر استرالیا

۰۷:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - بیانیه ی الحاقی بانک ذخایر استرالیا

با توجه به بعید بودن تغییرات به زود نرخ بهره، تمرکز اکثر بازار به محتوای بیانیه ی الحاقی سران این بانک، معطوف خواهد گردید. چرا که نرخ تقاضای دلار استرالیا نیز، مطابق با محتوای پروتکل مربوطه، تغییر خواهد نمود.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی خدمات

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص مشتق PMI

 نرخ مثبت این دو شاخص، با افزایش قابل توجه نرخ پوند همراه نخواهد گردید. اما افزون تر رقم خوردن نرخ داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این دو شاخص، می تواند تحکیمات ارزی پوند را نیز، به دنبال داشته باشد. در این بین، منفی رقم خوردن این آمار، پوند را تضعیف خواهد نمود.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی معاون رئیس بانک انگلستان - جان کانلیف

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص مشتق

ISM حوزه ی غیر تولیداتی

مثبت رقم خوردن نرخ این شاخص می تواند تحکیمات ارزی کوتاه مدت نرخ گذاری های دلار را، به دنبال داشته باشد. در این بین، به موازات منفی رقم خوردن این آمار نیز می توان با تضعیف یابی نرخ دلار برخورد نمود. نرخ نوسانات ارزی دلار ایالات متحده، در حین به عرضه رسیدن آمار مربوطه، افزایش خواهد یافت.