• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۶.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سود خالص حساب بازرگانی فرامرزی

افزایش نرخ این شاخص، تحیمات ارزی دلار استرالیا را، به دنبال خواهد داشت. افزایش نرخ کسری این شاخص می تواند با افت نرخ گذاری های این واحد ارزی نیز، همراه گردد. نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا، در طی به عرضه رسیدن این آمار افزایش خواهد یافت.

 

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص نرخ مسکن از HBOS

در طی به عرضه رسیدن انتشارات ماه آپریل این شاخص، با افت رکوردی نرخ سالانه ی شاخص مربوطه، برخورد نمودیم. به همین دلیل نیز، تنها در صورت افزایش قابل توجه نرخ این شاخص می توان با تحکیمات ارزی پوند برخورد نمود. افت آتی نرخ این شاخص تضعیف یابی نرخ پوند را به همراه خواهد داشت.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

با توجه به شرایط کنونی و مطلوب بازار کار ایالات متحده، تنها در صورت متغییر رقم خوردن آمار در پیش رو، از داده های تخمین یافته می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - گزارش سیستم مالی

این داده از درجه ی اهمیت نه چندان افزونی برخوردار می باشد. در طی به انجام رسیدن این کنفرانس، رئیس بانک مرکزی کانادا به توصیف نرخ ریسک و رفاه سیستم مالی کشور می پردازد.  این گزارش دو بار در سال انتشار میابد.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی معاون رئیس بانک انگلستان در رابطه با امور بانکی، سر دیوید رامزدن

 

ساعت ۱۸:۱۵ واحد ارزی دلار کانادا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی کانادا، استیون پولوز

ساعت ۱۸:۱۵ واحد ارزی دلار کانادا - سخنرانی معاون نخست رئیس بانک کانادا، کارولین اویلکینس

این سخنرانی در رابطه با سیستم مالی منطقه بوده و همراه با به عرضه رسیدن این گزارش، می توان با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی دلار کانادا نیز، برخورد نمود.