• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۲.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۲:۵۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص BSI شرایط کسب و کار تولید کنندگان عمده

افزایش غیر منتظره ی نرخ این شاخص تحکیمات ارزی سهام دولتی این کشور را، به دنبال خواهد داشت. اما می تواند نرخ گذاری های ین را تحت فشار قرار نماید. نظریه ی متخصصین مبنی بر ادامه یابی رشد کند سطح این شاخص بوده، که منجر به کسر درجه ی اهمیت این داده نیز، خواهد گردید.

 

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص اعتماد حوزه ی کسب و کار

تغییرات نرخ این شاخص، نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا را تغییر چندانی نخواهند نمود. به همین دلیل نیز، تنها در صورت افزایش شدید نرخ این شاخص، می توان با تحکیمات ارزی دلار استرالیا، مواجه شد.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر تعداد درخواست نامه های دریافت بیمه ی بی کاری

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات سطح بی کاری

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر نرخ میانگین متوسط دستمزد کارمندی

افزایش تعداد درخواست نامه های دریافت بیمه ی بی کاری می تواند نرخ بی کاری را تا سقف ٪۴.۳ افزایش نماید. چنین امری نرخ گذاری های پوند را، تحت فشار قرار خواهد نمود. به موازات به عرضه رسیدن این آمار نیز، می توان با افزای یابی نرخ نوسانات ارزی پوند، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار، از دانشکده ی ZEW

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط جاری، از دانشکده ی ZEW

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار، از دانشکده ی ZEW

نرخ  شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار آلمان، پایین تر از صفر درصد استقرار داشته، نرخ داده های اتحادیه ی اروپای این شاخص، بیشتر از صفر درصد رقم خورده است. کاهش آتی نرخ این شاخص نیز، می تواند با تضعیف یابی یورو، همراه گردد. همراه با عرضه ی این آمار نیز، با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصرف کننده بدون محاسبه ی مخارج غذایی و هزینه ی منابع انرژی

افزایش آتی نرخ تورم می تواند تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده را، به دنبال داشته باشد. در این بین می بایست به شرایط ژئوپلیتیک این کشور نیز، توجه نمود. چرا که وخیم تر شدن چالش های تجاری این کشور، با چین می تواند نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار قرار نماید. علاوه بر این افزایش یابی مالیات گمرکی ایالات متحده نیز تاثیرات چندان مطلوبی، بر تحرکات نرخی دلار، نخواهد نمود.

 

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی عضو کمیته ی سیاست گذاری های مالی بانک انگلستان، اندی هالدین