• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۵.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

واحد ارزی ین ژاپن - تنظیمات نرخ بهره ی بانک ژاپن

واحد ارزی ین ژاپن - بیانیه های مربوط به سیاست گذاری های مالی

ساعت ۰۹:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - کنفرانس مطبوعاتی بانک ژاپن

زمان دقیق انتشار این اخبار مشخص نمی باشد.  تغییر یابی به زود این شاخص کما کان بعید به نظر می رسد.  به همین دلیل نیز تمرکز اکثریت به چگونگی محتوای بیانیه های مربوط به سیاست گذاری های مالی این نشست و کنفرانس مطبوعاتی این بانک، معطوف خواهد بود.

محتوای بیانیه های مربوط به سیاست گذاری های مالی بانک ژاپن، تحرکات آتی نرخ گذاری های ین را تحت تاثیر قرار خواهد نمود. همراه با به عرضه رسیدن این آمار نیز، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی ین، مواجه شد.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کننده

با توجه به نهایی بودن انتشارات این داده، تنها در صورت متغییر رقم خوردن آمار دریافتی از آمار تخمین یافته - می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو، برخورد نمود. در این بین لازم به یاد آوریست، که نرخ اخیر این شاخص نمایان گر افزایش شدید سطح تورم از ٪۱.۲ تا ٪۱.۹ بوده. تثبیت یابی این پیش بینی و یا افزون تر رقم خوردن نرخ داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این شاخص، تحکیمات ارزی یورو را، به دنبال خواهد داشت. در صورت افت نرخ این شاخص پایین تر از ٪۱.۳ می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های یورو برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - حجم معاملات با استفاده از اوراق بهادار خارجی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حج

کاهش آتی حجم خرید اوراق بهادار کانادایی می تواند تضعیف یابی نرخ دلار کانادا را، به دنبال داشته باشد. به همین دلیل نیز در صورت منفی رقم خوردن این آمار، می توان با کاهش یابی نرخ دلار کانادا مواجه شد. در این بین می بایست به تغییرات قیمت نفت نیز توجه نمود. چرا که افزایش قیمت نفت می تواند با تحکیم یابی نرخ دلار کانادا، همراه گردد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی Empire Manufacturing

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - ضریب قدرت باروری تولیدات

ساعت ۱۶:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیدات صنعتی

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تمایلات مصرف کننده از دانشکده ی میشیگان

تاثیر گیری دلار از تغییر یابی نرخ شاخص های اقتصادی این کشور کاهش یافته است. چرا که با وجود مطلوب بودن شرایط اقتصادی این کشور، هنوز با افت دلار، مواجه می باشیم. مسلما همراه با بهبود یابی شرایط اقتصادی با تحکیمات چندان منحصر به فرد نرخ دلار نیز، برخورد نخواهیم نمود.