• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۶.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص بهای مسکن از HBOS

رشد آتی نرخ این شاخص، تحکیمات ارزی پوند را به دنبال خواهند داشت. نظریه ی متخصصین مبنی بر افت آتی این شاخص بوده، که در صورت تثبیت یابی می تواند افت نرخی پوند را نیز به دنبال داشته باشد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سطح بی کاری

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر سطح اشتغال غیر کشاورزی

با توجه به مطلوب بودن شرایط بازار کار ایالات متحده، کاهش کما بیش نرخ این شاخص نرخ دلار را تحت فشار قرار نخواهد نمود. افزایش غیر منتظره ی ٪۰.۱ نرخ این شاخص و کاهش یابی موقعیت های کاری نرخ گذاری های دلار را در چشم اندازی کوتاه مدت، تحت فشار قرار خواهد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سطح بی کاری

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر تعداد جمعیت شاغل

مثبت رقم خوردن آمار مربوطه به موازات افزایش یابی قیمت نفت، تحکیمات ارزی دلار کانادا را به دنبال خواهد داشت. نرخ نوسانات این واحد ارزی نیز، در پی به عرضه رسیدن آمار مورد نظر افزایش خواهد یافت.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص PMI از Ivey

در صورت ادامه یابی افزایش نرخ نفت، به موازات مثبت رقم خوردن این آمار، می توان با تحکیمات ارزی دلار کانادا مواجه شد.