• کابینۀ شخصی

ارزیابی نوسان های ارزی به تاریخ ۱۰.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی یوآن چین - شاخص بهای مصرف کننده

افزایش نرخ رشد این شاخص، تحکیمات ارزی یوآن را به دنبال خواهد داشت. تثبیت یابی احتمالات متخصصین، در رابطه با افزایش نرخ این شاخص از سطح ٪۰.۱ تا ٪۱.۹ - تحکیمات ارزی CNY را به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم تولیدات صنعتی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم صنایع کارخانه ای

افت آتی نرخ این دو شاخص، تحرکات ارزی پوند را تحت فشار، قرار خواهد نمود. همواره یاد آورم که در طی عرضه ی آمار ماه های فوریه، مارچ و آپریل این شاخص، با افت سطح آمار مربوطه برخورد نمودیم. به همین دلیل نیز، تنها در صورت افزایش غیر منتظره ی نرخ این دو شاخص، می توان با تحکیمات ارزی پوند برخورد نمود.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص تمایلات حوزه ی کسب و کار، از دانشکده ی ZEW

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط جاری، از دانشکده ی ZEW

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص شرایط جاری، از دانشکده ی ZEW

نرخ این سه شاخص همواره در حال افزایش بوده و پایین تر از سطح صفر درصد استقرار دارد. این امر، مبنی بر احتمال وخیم شدن شرایط اقتصادی اتحادیه ی اروپا می باشد. کاهش آتی این سه شاخص، نرخ گذاری های یورو را، تحت فشار قرار خواهد نمود.

 

ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی از NIESR

نرخ این شاخص سه ماهه نبوده و به همین دلیل نیز، تاثیر افزونی بر روند بازار ارزی نخواهد گذاشت. تغییرات نرخ آتی داده های در پیش رو از ٪۰.۱ تا ٪۰.۲ می تواند واکنش سرد بازار را به دنبال داشته باشد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات حجم جواز صادره ی ساخت و ساز

شرایط بازار مسکن کانادا فعلا نا مشخص می باشد. تنها در صورت بروز تغییرات شدید، در نرخ شاخص مربوطه، می توان با تحکیمات ارزی دلار کانادا، برخورد نمود.