• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۹.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سطح بی کاری

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات کمی جمعیت شاغل

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سطح اشتغال نیمه وقت

وخیم شدن شرایط کلی بازار کار، در استرالیا می تواند با تضعیف یابی نرخ دلار این کشور همراه گردد. اما مثبت رقم خوردن آمار در پیش رو، تحکیمات ارزی دلار استرالیا را، به دنبال خواهد داشت. در طی به عرضه رسیدن آمار مربوطه نیز، با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا، مواجه خواهیم شد.

 

ساعت ۱۳:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم خرده فروشی با محاسبه ی مخارج حمل و نقل

ساعت ۱۳:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم خرده فروشی بدون محاسبه ی مخارج حمل و نقل

تضعیف یابی گرایش های صعودی نرخ این شاخص، در پی افزایش های شدید اخیرا شکل گرفته ی نرخ این دو شاخص، نرخ گذاری های پوند را تحت فشار قرار نخواهد نمود. در صورت منفی رقم خوردن داده های در پیش رو،‌ می توان با تضعیف یابی نرخ پوند مواجه شد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات کمی جمعیت شاغل از ADP

با توجه به منفی بودن آمار اخیر این شاخص و ادامه یابی کاهش قیمت نفت، با احتمال تضعیف یابی نرخ دلار کانادا، به موازات کاهش یابی سطح داده های آتی این شاخص، مواجه می باشیم. با وجود تاثیرات نه چندان افزون تغییرات نرخی این شاخص، بر نوسانات نرخی دلار کانادا - همراه با کاهش آتی اش، می توان با تضعیف یابی نرخ دلار کانادا نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی سیستم ذخایر فدرال فیلادلفیا

با توجه به افت نرخ داده های ماه ژوئن این شاخص، حتی افزایش آتی نرخ داده های در پیش رو، تحکیمات قابل ملاحظه ی دلار را، به دنبال نخواهند داشت. چرا که نظریه ی متخصصین نیز، مبنی بر کاهش آتی نرخ داده های این شاخص می باشد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

افزایش کمابیش نرخ این شاخص، تحکیمات دلار را، به دنبال نخواهد داشت. با این وجود بهتر است به منظور بازگشایی معاملات ارزی، به چگونگی تغییرات شاخص های اقتصادی ایالات متحده، توجه نمود.