• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۶.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

نشست سران OPEC-JMMC

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نتایج تنظیمات نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نرخ سود سرمایه گذاری

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نرخ بهره ی قرضه

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - گزارش مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا

با توجه به امکان ناپذیر بودن تغییر یابی به زود نرخ بهره، در آینده ای نزدیک، می بایست به محتوای سخنان رئیس این بانک توجه نمود. چرا که گوشزد هر گونه اشاره، در رابطه با افزایش آتی نرخ بهره می تواند با تحکیمات ارزی یورو، همراه گردد.

در هنگام به عرضه رسیدن گزارش مورد نظر، با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی یورو مواجه خواهیم شد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم سفارش کالای بادوام

افزایش نرخ این شاخص، تحکیمات ارزی دلار را به دنبال خواهد داشت. تنها در صورت افزایش منحصر به فرد این آمار می توان با تحکیمات ارزی دلار، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

با وجود کاهش پی در پی نرخ تاثیرات این شاخص، بر واحد ارزی دلار، همراه با تغییر شدید نرخ داده های در پیش رو می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار نیز، مواجه شد. مثبت رقم خوردن این آمار می تواند با تحکیمات نرخ دلار، در هنگام عرضه ی داده های مربوطه نیز، همراه گردد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تراز تجاری فرامرزی کالا

نرخ کسری این شاخص در حال کاهش یابی بوده و ادامه یابی چنین امری، تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهد داشت. نظریه ی متخصصین مبنی بر افزایش این شاخص تا سقف ۶۷ میلیارد دلار، در طی ماه ژوئن بوده، که به موازات تثبیت یابی می تواند تحکیمات ارزی دلار را نیز، به دنبال داشته باشد.