• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۳۰.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی فرانک سوئیس - شاخص پایه ای شرایط اقتصادی از KOF

واکنش اکثریت بازار، به چگونگی تغییرات این شاخص چندان چشم گیری نمی باشد. در صورت افزایش شدید نرخ این شاخص، می توان با تحکیمات ارزی CHF، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۱:۲۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم خالص وام دهی به اشخاص خصوصی

افزایش این شاخص تحکیمات ارزی پوند را به دنبال خواهد داشت. در صورت کاهش شدید نرخ این شاخص، می توان با تضعیف یابی نرخ پوند برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده

نرخ این شاخص در طی ماه می افزایش شدیدی یافت. در این بین با کاهش نرخ ماه ژوئن این شاخص نیز، مواجه می باشیم. در صورت کاهش اتی نرخ تورم در آلمان، می توان با تضعیف یابی یورو برخورد نمود. در طی عرضه ی این آمار، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی برخورد نمود.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم فروش مسکن

کاهش فعلی این شاخص، نرخ گذاری های دلار را تحت فشار قرار خواهد نمود. در صورت افزایش غیر منتظره ی نرخ این دو شاخص، تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهد داشت.