• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۱.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - سطح بی کاری

ساعت ۰۱:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - تغییرات کمی جمعیت بی کار

 نرخ بی کاری نیوزیلند در حال کاهش بوده، اما سرعت رشد سطح اشتغال چندان افزون نمی باشد. با توجه به ۳ ماهه بودن نرخ داده های مورد نظر، با افزایش درجه ی اهمیت آمار مربوطه برخورد نموده ایم. منفی رقم خوردن داده های در پیش رو، تحرکات ارزی دلار نیوزیلند را تحت فشار قرار خواهند نمود.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی تولیدات

نظریه ی متخصصین، مبنی بر افت آتی نرخ این شاخص بوده و همراه با به عرضه رسیدن این آمار می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند استرلینگ نیز، برخورد نمود. افزایش غیر منتظره ی نرخ این شاخص بالا تر از ۵۴.۵ نقطه ی نموداری نرخ گذاری های پوند را، تحت فشار قرار خواهد نمود. این آمار از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

 

ساعت ۱۵:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات سطح اشتغال از ADP

این آمار مقدماتی بوده و در صورت متغییر رقم خوردن نرخ داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این شاخص می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص PMI حوزه ی تولیدات (با محاسبه ی نوسانات فصلی)

افزایش آتی نرخ این شاخص تحکیمات ارزی دلار کانادا را به دنبال خواهد داشت. در این بین می بایست به تغییرات نرخ نفت نیز، توجه نمود. در صورت افت قیمت نفت می توان با تضعیف یابی دلار کانادا برخورد نمود.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی ISM

در طی ماه ژوئن با افزایش نرخ این شاخص برخورد نمودیم. اما نظریه ی فعلی متخصصین مبنی بر کاهش آتی نرخ داده های مربوطه می باشد. تنها در صورت مثبت رقم خوردن نرخ داده های در پیش رو می توان با تحکیمات ارزی دلار برخورد نمود. در پی انتشار آمار مربوطه نیز، با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار مواجه خواهیم شد.

 

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تنظیمات نرخ بهره ی بازار آزاد FOMC

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - بیانیه ی الحاقی بازار آزاد FOMC

تغییرات به زود نرخ این شاخص، بسیار بعید به نظر می رسد. چرا که چندی پیش با افزایش نرخ بهره ی ایالات متحده برخورد نمودیم. تمرکز اکثریت بازار معطوف به چگونگی بیانیه ی الحاقی بازار آزاد معطوف خواهد بود. چرا که در صورت گوشزد احتمال افزایش آتی نرخ بهره، می توان با تحکیمات آنی نرخ گذاری های دلار نیز، مواجه شد. افزایش دوباره ی نرخ بهره در طول یک سال می تواند با تحکیمات شدید نرخ دلار همراه گردد.