• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۳.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص کسب و کار خدماتی از AIG

این شاخص در طی چند ماه اخیر به شکل چشم گیری افزایش یافته. چرا که نرخ این شاخص، نسبت به نرخ ۱۰ سال اخیر تا سقف ۶۳ نقطه افزایش یافته است. با توجه به بعید بودن افزایش آتی این شاخص، به موازات ادامه یابی روند فعلی، با عدم تغییر یابی نرخ گذاری های دلار استرالیا، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص کسب و کار خدماتی

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص مشتق PMI

نرخ شاخص کسب و کار خدماتی ژاپن تا سقف ۵۱ نقطه افزایش یافته. به همین دلیل نیز، در صورت افزایش غیر منتظره ی نرخ این شاخص می توان با تحکیمات ارزی ین نیز، مواجه شد. در صورت کاهش یابی نرخ این شاخص، نرخ گذاری های ین، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات حجم خرده فروشی

کاهش اندک نرخ این شاخص، نرخ گذاری های این واحد ارزی را، تحت فشار قرار خواهد نمود. تنها در صورت افزایش ٪۱ نرخ داده های در پیش رو، در صورت ٪۰.۳ بودن نرخ احتمالی کاهش آتی این شاخص، می توان با تحکیمات ارزی دلار استرالیا، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۰:۱۵ واحد ارزی فرانک سوئیس - شاخص بهای مصرف کننده

نرخ تورم به شکل چشم گیری افزایش یافته، و طبق نظریه ی متخصصین، با احتمال افزایش آتی نرخ سالانه ی این شاخص نیز، مواجه می باشیم. در این بین احتمال کاهش شاخص ماهانه ی تورم نیز، افزون بوده و بروز چنین امری می تواند با کند تر شدن روند افزایشی نرخ تورم سوئیس، همراه گردد. تنها در صورت مثبت رقم خوردن داده های در پیش رو، می توان با تحکیمات ارزی فرانک برخورد نمود.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی خدمات

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص مشتق PMI

طبق نظریه ی متخصصین Reuters، افزایش آتی نرخ این دو شاخص بعید بوده و در صورت کاهش شدید نرخ داده های در پیش رو، نرخ گذاری های پوند، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سطح بی کاری

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات سطح اشتغال غیر کشاورزی

تغییرات شرایط بازار کار ایالات متحده، نرخ نوسانات ارزی دلار را، افزایش نموده، اما تغییر کماکان نرخ این دو شاخص، توان ابراز تغییرات شدید، بر نرخ گذاری های دلار را، دارا نمی باشد. تنها عامل تضعیف یابی دلار - افزایش نرخ بی کاری تا سقف ٪۴.۱ می باشد.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص مشتقISM  حوزه ی غیر تولیداتی

نرخ این شاخص همواره افزون بوده، اما نظریه ی متخصصین، مبنی بر کاهش سطح این شاخص تا ۵۸.۷ نقطه ی نموداری می باشد. بروز چنین امری نرخ گذاری های دلار را، تضعیف نخواهد نمود. چرا که شرایط کلی بازار کار ایالات متحده همواره مطلوب می باشد.