• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۰.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۲:۵۰ واحد ارزی ین ژاپن - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۰۲:۵۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص حجم تولیدات ناخالص داخلی

نظریه ی متخصصین، مبنی بر سرعت گیری بیشتر تولیدات ناخالص داخلی، در ژاپن بوده، که در صورت تثبیت یابی نرخ گذاری های ین را، مستحکم خواهد نمود. چرا که چندی پیش با افزایش نرخ این شاخص تا سطح ٪۰.۳، بعد از کاهش ماقبلش به میزان ٪۰.۲، مواجه گردیدیم. افت غیر منتظره ی نرخ این دو شاخص، نرخ گذاری های ین را، تحت فشار قرار خواهد نمود.

 

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - ابلاغ چگونگی روند آتی سیاست گذاری های مالی

در این گزارش بانک رزرو استرالیا، با تشریح کامل شرایط اقتصادی جاری و اقتصاد جهانی، آشنا خواهیم شد. همراه با عرضه یابی این آمار نیز، با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا برخورد خواهیم نمود. گوشزد احتمال تغییرات آتی شرایط اقتصادی این کشور می تواند با تحکیمات و یا تضعیف نرخی دلار استرالیا، همراه گردد.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم تولیدات صنعتی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات حجم تولیدات صنایع کارخانه ای

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سود خالص حساب بازرگانی تجارت آزاد

افت آتی نرخ شاخص های یاد شده، نرخ گذاری های پوند را، تحت فشار قرار خواهند نمود. همراه با عرضه ی این آمار نیز، با افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سطح بی کاری

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر سطح اشتغال

در طی ماه ژوئیه با افزایش غیر منتظره ی سطح بی کاری برخورد نمودیم. اما از نظر متخصصین Bloomberg، می توان با بازگشت دوباره ی نرخ بی کاری تا سطح ٪۵.۹ نیز، برخورد نمود. در این بین با احتمال افزایش سطح اشتغال، مواجه نمی باشیم. تنها در صورت مثبت رقم خوردن آمار مربوطه، می توان با تحکیمات ارزی دلار کانادا برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصرف کننده بدون محاسبه ی بهای مواد خوراکی و منابع انرژی

نرخ تورم ایالات متحده، با وجود افزایش مداوم نرخ بهره ی بانکی این کشور، بسیار بالا بوده. ادامه یابی این امر نیز، تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهد داشت. در صورت کاهش غیر منتظره ی شاخص بهای مصرف کننده می توان با تضعیف یابی موقت دلار نیز، برخورد نمود. همراه با عرضه ی آمار مربوطه، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار ایالات متحده، مواجه شد.