• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۱.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

۰۱:۰۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا، فیلیپ لاو

این سخنرانی در طی مراسم صبحانه به اجرا خواهد رسید و از درجه ی اهمیت پایینی برخوردار می باشد.

 

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار ایترالیا - پروتکل نشست سران بانک رزرو استرال، در رابطه با تنظیمات سیاست گذاری های مالی و وامی

این دوسیه شرحیاتی مفصل در رابطه با، شرایط اقتصادی و مالی کشور را، در بر داشته و در این پروتکل به بررسی شرایط وام دهی و تغییرات نرخ تورم جهانی نیز، پرداخته شده است. عرضه یابی این آمار، با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا، همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم خالص نرخ قرضه ی بخش دولتی

تنها در صورت افزایش شدید نرخ این شاخص می توان با تحکیمات نرخی پوند برخورد نمود.  در صورت افت این شاخص، نرخ گذاری های پوند، تحت فشار قرار خواهند گرفت. تنها در صورت افزایش شدید نرخ این شاخش می توان با تحکیمات ارزی پوند، مواجه شد.

 

واحد ارزی دلار نیوزیلند - تغییرات نرخ جهانی محصولات لبنیاتی

این آمار در طی نیمه ی دوم جلسات معاملاتی این روز آمریکا، به عرضه خواهد رسید. کاهش آتی نرخ این شاخص، نرخ گذاری های دلار نیوزیلند را، تحت فشار قرار خواهد نمود.

این داده از درجه ی اهمیت متوسطی برخوردار می باشد. اما تغییر شدید نرخ این شاخص، می تواند با افزایش نرخ نوسانات دلار نیوزیلند نیز، همراه گردد.