• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۳.۰۹.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۴:۰۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص تورمی بهای مصرف کننده

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سطح بی کاری

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات کمی جمعیت شاغل

بهبود یابی شرایط بازار کار استرالیا،  با وجود مخدوش بودن دیگر داده های اقتصادی این منطقه، توان استحکام بخشیدن به نرخ گذاری های دلار این کشور را دارا می باشد. در صورت افت غیر منتظره ی نرخ این ۳ شاخص، با تضعیف شدید نرخ دلار استرالیا، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تنظیمات نرخ بهره ی بانک انگلستان

ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم برنامه ریزی شده ی خرید دارایی از سوی بانک مرکزی

ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تنظیم سیاست گذاری های مالی

افزایش به زود نرخ بهره چندان امکان پذیر به نظر نمی رسد. به همین دلیل نیز، تمرکز اکثریت بازار به چگونگی بیانیه های مابعد سران بانک بریتانیا، در رابطه با تغییرات آتی نرخ این شاخص معطوف خواهد بود.

 

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تنظیمات نرخ بهره ی بانک مرکزی

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نرخ سود سرمایه گذاری

ساعت ۱۴:۴۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - نرخ سود وام

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی

تغییرات به زود نرخ بهره در اتحادیه ی اروپا، بسیار ناممکن به نظر می رسد. در این بین می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو، در طی عرضه ی این آمار برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مسکن در سطح بازار اولیه

منفی رقم خوردن این آمار نرخ گذاری های دلار کانادا را تحت فشار قرار خواهد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصرف کنندهُ بدون محاسبه ی بهای مواد خوراکی و منابع انرژی

تغییرات آتی نرخ این دو شاخص، از قوه ی تاثیر گذاری بالایی بر تحرکات نرخی دلار، برخوردار می باشند. تنها در صورت تغییر قابل توجه نرخ این شاخص (بیشتر از ٪۰.۳ سالانه) می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، راندال کوارلس

ساعت ۲۱:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، رافائل بوستیک