• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۷.۰۹.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص خرده فروشی

آژانس آماری Eurostat، داده های نرخ تورم اروپا را، به عرضه می رساند و در صورت کاهش آتی نرخ این شاخص، پایین تر از سطح ٪۰.۲ و ٪۰.۱ - نرخ گذاری های یورو، تحت فشار قرارخواهند گرفت. در این بین، افزایش غیر منتظره ی نرخ تورم، می تواند با تحکیمات آتی نرخ یورو نیز، همراه گردد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - حجم عملیات مالی با استفاده از اوراق بهادار خارجی

نظریه ی متخصصین، مبنی بر افزایش آتی نرخ سود خالص حساب بازرگانی کانادا بوده، که نمایان گر کاهش حجم واردات سرمایه، به این کشور نیز، می باشد. در صورت تثبیت یابی چنین آماری، نرخ گذاری های دلار کانادا تحت فشار قرار خواهند گرفت. کاهش آتی قیمت نفت نیز، بر این فشار خواهد افزود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی Empire Manufacturing

افزایش آتی نرخ این شاخص، بعید به نظر می رسد. در صورت کاهش نرخ این شاخص نیز، می توان با کاهش بهای دلار، برخورد نمود. اما کاهش ۲۲ نقطه ای نرخ این شاخص، تنها تاثیر منفی کوتاه مدت، بر نرخ گذاری های دلار، خواهد گذاشت.