• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۸.۰۹.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - پروتکل نشست سران بانک ذخایر استرالیا در رابطه با تنظیمات سیاست گذاری های مالی و وامی

این گزارش حاوی اطلاعاتв مفصل، در مورد شرایط جاری و آتی حوزه ی مالی کشور و جهان بوده، که با تاخیر ۲ هفته ای،  پس از انتشار نتایج تنظیمات نرخ بهره ی بانکی استرالیا، عرضه میابد. در پی انتشار این آمار، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص بهای مسکن

کاهش آتی نرخ این شاخص، عامل اصلی افت آتی نرخ دلار استرالیا، به شمار خواهد آمد.

 

ساعت ۱۰:۱۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

این سخنرانی در طی اجرای کنفرانس نظارت حسابرسی و تجویز حقوق، به انجام خواهد رسید. گزارش مربوطه از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم سفارش های تولیدات

کاهش آتی نرخ این شاخص، نرخ گذاری های دلار کانادا را، تحت فشار قرار خواهد نمود. بدین سبب، در صورت افت شدید نرخ این شاخص، می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار کانادا نیز، برخورد نمود. عدم تغییر یابی نرخ این شاخص، نرخ نوسانات ارزی دلار کانادا را، افزایش نخواهد داد.

 

واحد ارزی دلار نیوزیلند - تغییر شاخص جهانی بهای محصولات لبنیاتی

تنها در صورت افزایش شدید نرخ این شاخص، می توان با تحکیمات ارزی دلار نیوزیلند، مواجه شد. متغیر رقم خوردن داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این شاخص، افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار نیوزیلند را، به دنبال خواهد داشت.