• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیا‍دی بازار به تاریخ ۱۹.۰۹.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - سود خالص تراز تجاری

با توجه به سه ماهه بودن انتشارات این آمار، درجه ی اهمیت داده های در پیش رو افزایش میابد. با اینکه این آمار با تاخیر، منتشر خواهند گردید. نظریه ی متخصصین، مبنی بر افزایش نرخ کسری  سود خالص تراز تجاری به میزان ۱.۳۲ میلیارد دلار نیوزیلند، می باشد. در صورت کاهش بیشتر نرخ این شاخص، در طی انتشار این آمار، می توان با تضعیف یابی نرخ دلار نیوزیلند، برخورد نمود.

 

۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سخنرانی دستیار رئیس بانک رزرو استرالیا، کریستوفر کنت

این داده از درجه ی اهمیت متوسطی برخوردار می باشد.

 

واحد ارزی ین ژاپن - تنظیمات نرخ بهره ی بانک ژاپن

واحد ارزی ین ژاپن - بیانیه ی سران بانک مرکزی، در رابطه با تنظیمات نرخ بهره

ساعت ۰۹:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - کنفرانس مطبوعاتی بانک ژاپن

تغییر یابی به زود نرخ بهره ی ژاپن، چندان امکان پذیر به نظر نمی رسد. به همین دلیل می بایست به چگونگی بیانیه های آتی سران این بانک، که در طی کنفرانس خبری انجام خواهد گرفت، توجه نمود.

 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی عضو کمیته ی سیاست گذاری های مالی، اندی هالدینگ

این آمار از درجه ی اهمیت متوسطی برخوردار بوده و در رابطه با برکسیت و تغییرات آتی سیاست گذاری های مالی خواهد بود. 

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده

کند تر شدن آتی روند افزایشی نرخ تورم می تواند با افت نرخ پوند، همراه گردد. نظریه ی متخصصین Bloomberg مبنی بر کاهش آتی نرخ تورم می باشد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم جواز صادره ی ساخت و ساز

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد پایه ریزی های جدید ساختمانی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سود خالص حساب ترتز تجاری

منفی رقم خوردن آمار یاد شده می تواند با تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار، همراه گردد. با توجه به بعید بودن افزایش به زود نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال، توجه اکثریت بازار، به چگونگی انتشارات در پیش روی آمار یاد شده جلب خواهد گردید.

 

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

این سخنرانی در طی اجرای کنفرانس «ساخت اتحادیه ای اقتصادی» به انجام خواهد رسید. علاوه بر این سخنرانی مربوطه در مقابل انجمن نظارت حسابرسی و مجوز حقوق به انجام خواهد رسید.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم سفارش های تولیداتی

کاهش نرخ این شاخص، نرخ گذاری های دلار کانادا را، تحت فشار قرار خواهد نمود. نظریه ی متخصصین مبنی بر افت آتی نرخ این شاخص بوده و در صورت تثبیت یابی این آمار، می توان با تضعیف یابی نرخ دلار کانادا نیز، برخورد نمود.

 

واحد ارزی دلار نیوزیلند - تغییر شاخص جهانی بهای محصولات لبنیاتی

افزایش قابل ملاحظه ی نرخ این شاخص می تواند با تحکیمات ارزی دلار نیوزیلند، همراه گردد. تغییرات آتی نرخ این شاخص، افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار نیوزیلند را، به دنبال خواهد داشت.