• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۵.۰۹.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۸:۳۵ واحد ارزی ین ژاپن - سخنرانی رئیس بانک ژاپن، هاروهیکو کورودا

این سخنرانی در طی اجرای کنفرانس روسای ارشد بیزنس شهر اوساکا، به انجام خواهد رسید. این گزارش از درجه ی اهمیت بالایی، به منظور معامله با استفاده از ین ژاپن، برخوردار می باشد. چرا که این گزارش تاثیر افزونی بر شاخص های سهام ژاپن خواهد گذاشت.

 

ساعت ۱۱:۴۰ واحد ارزی پوند استرلینگ - سخنرانی عضو کمیته ی سیاست گذاری های مالی بانک انگلستان، گرتیان ولیگه

این گزارش از درجه ی اهمیت متوسطی برخوردار می باشد.  تاثیر گیری واحد ارزی پوند از داده ی مورد نظر افزون می باشد. با توجه به منفی رقم خوردن نتایج اخیر نشست برکسیت، تنها در صورت مثبت بودن بیانیه های این فرد، می توان با تحکیمات ارزی پوند، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص اطمینان مصرف کننده

این داده در طی ماه آگوست افزایش یافت و با این وجود نظریه ی متخصصین مبنی بر افزایش بیشتر نرخ ماه سپتامبر این داده می باشد. مثبت رقم خوردن این آمار نرخ گذاری های دلار را، استحکام نخواهد بخشید. اما در صورت افزایش قابل توجه این آمار می توان با تحکیمات ارزی دلار برخورد نمود.