• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۶.۰۹.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - سود خالص حساب بازرگانی تجارت فرامرزی

افزایش آتی نرخ کسری این شاخص، نرخ گذاری های دلار نیوزیلند را، تحت فشار قرار خواهد نمود. تغییرات آتی نرخ این شاخص، نرخ نوسانات ارزی دلار نیوزیلند را، افزایش خواهد نمود.

 

ساعت ۰۴:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - شاخص اطمینان حوزه ی کسب و کار از ANZ

از اکتبر سال ۲۰۱۷ با کاهش یابی نرخ این شاخص، پایین تر از سطح صفر درصد، برخورد نمودیم. هم اکنون نیز، با کاهش رکوردی نرخ این شاخص مواجه می باشیم. ادامه یابی این روند نزولی، نرخ گذاری های دلار نیوزیلند را، تحت فشار قرار خواهد نمود.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم فروش مسکن در سطح بازار اولیه

نظریه ی متخصصین مبنی بر افزایش آتی نرخ این شاخص بوده، که می تواند با تضعیف یابی نرخ دلار نیز، همراه گردد.

 

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تنظیمات نرخ بهره ی FOMC

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - بیانیه ی الحاقی FOMC

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - پیش بینی های اقتصادی FOMC

ساعت ۲۱:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - کنفرانس مطبوعاتی FOMC

نظر اکثر متخصصین Bloomberg، مبنی بر افزایش ٪۲.۲۵ نرخ بهره ی بانکی ایالات متحده، به دست سیستم ذخایر فدرال بوده، که در صورت تحقق یابی می تواند تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال داشته باشد. علاوه بر این، در طی اجرای این کنفرانس، با انتشار آمار شاخص پایه ای بهای سهام فیوچرز ۳۰ روزه نیز، رو به رو خواهیم شد. در حال حاضر، با احتمال افزایش ٪۱۰۰ نرخ بهره ی بانکی، در سطح ایالات متحده مواجه می باشیم. عدم افزایش آتی نرخ بهره، نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار قرار خواهد نمود.