• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۳.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۳۵ واحد ارزی دلار استرالیا - سخنرانی معاون رئیس بانک رزرو استرالیا، گای دبل

ساعت ۰۷:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سخنرانی معاون رئیس بانک رزرو استرالیا، گای دبل

علاوه بر این به ساعت ۰۴:۳۰ و همچنین ۰۶:۰۰ با سخنرانی دیگراعضای بانک رزرو استرالیا نیز، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۳:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی عضو کمیته ی سیاست گذاران مالی بانک انگلستان، اندی هالدین

این شخص به عنوان اقتصاد دان اصلی بانک انگلستان شناخته می شود.

 

ساعت ۱۸:۲۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی

این سخنرانی در طی اجرای چهارمین کنفرانس سالانه ی «آموزش خودکار و بازار هوش»، در دانشگاه تورنتو انجام خواهد یافت. این گزارش از درجه ی اهمیت متوسطی برخوردار می باشد.

 

ساعت ۲۰:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، رافائل بوستیک

این گزارش از درجه ی اهمیت پایینی برخوردار می باشد.