• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۳۰.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات حجم جواز صادره ی ساخت و ساز

کاهش آتی نرخ این شاخص، نرخ گذاری های دلار استرالیا را، تحت فشار قرار خواهد نمود. گرایش کلی نرخ این شاخص همواره منفی بوده و افت آتی اش نیز، با سقوط نرخ دلار استرالیا، همراه خواهد گردید.

 

ساعت ۱۱:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - سطح بی کاری (با محاسبه ی نوسانات فصلی)

ساعت ۱۱:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - تغییر تعداد جمعیت بی کار

شرایط بازار کار آلمان بسیار مثبت بوده و همین امر نیز می تواند نرخ گذاری های یورو را، استحکام بخشد. منفی رقم خوردن این آمار، نرخ گذاری های این جفت ارزی را، تحت فشار قرار خواهد نمود. چرا که این انتشارات از تاثییرات بسیار قابل توجهی بر نرخ گذاری های یورو، برخوردار می باشند. تنها عامل افت نرخی یورو، کاهش شدید سطح این شاخص، به شمار می آید.

 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

این انتشارات مقدماتی می باشند و افت آتی شان نرخ گذاری های یورو را، تحت فشار قرار خواهد نمود. کاهش ٪۰.۳ نرخ ماهانه و ٪۱.۸ نرخ سالانه ی این شاخص،  تحکیمات ارزی یورو را، به همراه خواهند داشت. افزایش نرخ سه ماه آخر سال ۲۰۱۷ این شاخص، تا سقف ٪۲.۸، نرخ یورو را استحکیم بخشید و ادامه یابی این روند افزایشی تحکیمات آتی نرخ یورو را، به دنبال خواهد داشت. در صورت کاهش شدید نرخ این شاخص می توان با افت نرخی یورو نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص هماهنگ بهای مصرف کننده

نظریه ی متخصصین، مبنی بر افزایش نرخ این شاخص بوده و در صورت تثبیت یابی افزایش رکوردی نرخ تورم، تا سقف ماکسیموم سال ۲۰۱۱ - می توان با تحکیمات ارزی یورو، برخورد نمود. افت غیر منتظره ی نرخ این شاخص می تواند نرخ گذاری های یورو را، تحت فشار قرار نماید.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص اطمینان مصرف کننده

افزایش آتی نرخ این شاخص، بعید به نظر می رسد. چرا که در طی انتشار آمار ماه آگوست این شاخص با افزایش رکوردی نرخ شاخص مربوطه برخورد نمودیم. افزایش آتی نرخ این شاخص تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهد داشت.  اما افت غیر منتظره ی نرخ این شاخص می توان با تضعیف یابی دلار، همراه گردد.

 

ساعت ۲۲:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - سخنرانی رئیس بانک کانادا، استیون پولوز

ساعت ۲۲:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - سخنرانی معاون ارشد بانک کانادا، کارولین ویلکینس

این دو سخنرانی در حظور کمیته ی ثابت امور مالی بانک کانادا، به انجام خواهد رسید. گزارش مربوطه از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار می باشد.