• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۲.۱۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

پیش زمینه ی خبری امروز بسیار اندک بوده و تنها همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی امروز آمریکا، افزایش نرخ نوسانات ارزی USD و WTI را، شاهد خواهیم شد. 

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصرف کننده بدون محاسبه ی قیمت مواد خوراکی و منابع انرژی

افت نرخ این دو شاخص و نرخ تورم ایالات متحده، نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار قرار خواهد نمود. چرا که طبق نظریه ی متخصصین، با احتمال کاهش یابی نرخ سالانه ی تورم ایالات متحده، تا حداقل نرخ این شاخص مواجه هستیم. چنین امری می تواند سیستم ذخایر فدرال را از ارتقا پی در پی نرخ بهره ی سال ۲۰۱۹، باز داشته و نرخ گذاری های دلار را نیز، تحت فشار قرار نماید. افزایش غیر منتظره ی نرخ تورم - تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - گزارش وزارت انرژی در رابطه با تغییرات حجم ذخایر نفتی

در طی آخرین هفته ی ماه نوامبر، با کاهش حجم استخراجات نفتی تا سطح ۷.۳۲ میلیون بشکه، برخورد نمودیم و این امر در پی افزایش بیش از ۵۶ میلیون بشکه ای استخراجات نفتی ۱۱ ماه اخیر، به وقوع پیوسته است. در صورت افزایش یابی بیشتر حجم استخراجات نفتی می توان با تضعیف یابی قیمت نفت و تقویت یابی دلار ایالات متحده، برخورد نمود.