• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۳۱.۰۷.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

با توجه به غنی بودن پیش زمینه ی خبری این هفته ی در پیش رو، با افزایش میزان فعالیت های معاملاتی‌ جفت های ارزی اصلی بازار مواجه خواهیم شد.

ساعت ۰۴:۰۰ واحد ارزی یوان چین- شاخص PMI در رابطه با چگونگی شرایط در حوضه ی تولیدات.
ساعت ۰۴:۰۰ واحد ارزی یوان چین- شاخص PMI در رابطه با چگونگی شرایط اقتصادی در حوضه ی های غیر تولیداتی
در طی گذر جلسات صبح گاهی آسیا، در انتظار نشر داده های مربوط به میزان تغییرات در سطح فعالیت های صنعتی در حوزه ی تویدات چین، خواهیم نشست. رشد ممکن این شاخص در آینده ای نزدیک، همراه با ایجاد تحولات مثبتی بر نرخ واحد ارزی این کشور و همچنین بر ارزهای متکی به موادخام، مخصوصا دلار استرالیا خواهد بود.

ساعت ۰۴:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزلندـ داده های ANZ در رابطه با میزان شاخص اعتماد در حوضه ی کسب و کار  
در همین حال شاهد انتشار داده های ANZ در رابطه با میزان شاخص اعتماد در حوضه ی کسب و کار  استرالیا خواهیم بود. از نظر تجربی، رشد این شاخص همراه با ایجاد تأثیری مثبت بر نرخ واحد ارزی کشور خواهد بود. اگرچه، با توجه به افزایش سرعت رشد اخیرشاخص مربوطه، افت نه چندان عمیقش را که همراه با اعمال تأثیرات نه چندان وخیمی نیز بر این واحد ارزی خواهد بود، امکان پذیر می دانیم. همچنین در صورت دریافت داده های تضعیف کننده ای از شاخص مربوطه، می توان با کاهش میل بازرگانان به منظور انجام معملات با استفاده از دلار نیوزلند مواجه گشت.

ساعت ۰۹:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان- تغییرات در حجم خرده فروشی
همراه با آغاز جلسات معاملاتی اروپا، تمرگز اکثریت بازار به انتشار داده های مربوط به  تغییرات در حجم خرده فروشی آلمان خواهد بود. تأثیرات ممکنی که تغییرات این شاخص در متن یورو به بار خواهند آورد، چندان چشمگیر نبوده، هرچند که در صورت انحراف افزون میزان داده ها ی در پیش رو از محور نرخی قبلی، بروز واکنش ناگهانی بازار حتمی خواهد بود. مسلما افزیش شاخص مورد نظر، منجر به تحکیم آتی نرخ یورو خواهد گشت.

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- حجم وام خالص دریافت شده به دست اشخاص خصوصی
همچنین یکی از مهمترین نشریات مربوط به داد های بریتانیا در رابطه با حجم وام خالص دریافت شده به دست اشخاص خصوصی در این کشور خواهد بود. داده ی مربوطه، گویای شرایط کلی اقتصادی در سطح کشور بوده و رشد ممکن این داد موجب افزایش فعالیت های تجاری، نرخ خرده فروشی و در کل رشد افزایش اقتصادی خواهد گشت. چنین روندی می تواند باعث تحکیم نرخ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا گردد.

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- شاخص بهای مصرف کننده
ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- شاخص بنیادی بهای مصرف کننده
یکی از گزارش های با اهمیت دیگر، مربوط به داده های مقدماتی مربوط به سرعت نرخ تورم در اتحادیه اروپا خواهد بود. کاهش آتی داده ی سالیانه ی این شاخص، تأثیر مثبتی بر تمایلات معاملان این واحد ارزی بر جا نخواهد گذاشت. در طول نشر داده ی مورد نظر، احتمال افزایش نرخ نوسان های تجاری این واحد ارزی در متن معالات با ارزهای اصلی و جفت اش بسیار افزون خواهد گشت. همچنین در صورت افزایش نرخ تورم در اروپا، با افزایش میزان معاملات بلند (خرید) این واحد ارزی در بازار رو به رو خواهیم شد.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- داده های ماه ژوئن در رابطه با میزان شاخص نرخ مواد اولیه
همراه با گشایش جلسات معاملاتی آمریکا، با انتشار داده های ماه ژوئن کانادا، در رابطه با تغییرات میزان شاخص نرخ مواد اولیه مواجه خواهیم شد. همان طور که دلار کانادا به عنوان یکی از ارزهای متکی به موادخام به حساب می آید، رشد این شاخص همراه با اعمال تأثیری مثبت بر نرخ واحد ارزی دلار کانادا خواهد بود.

ساعت ۱۶:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص PMI شیکاگو
ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- تغییرات حجم قراردادهای ناتمام فروش مسکن
و در آخرین ساعات جلسات معاملاتی، توجه تان را به انتشار داده های مربوط به تغییرات شاخص PMI شیکاگو و همچنین  تغییرات حجم قراردادهای ناتمام فروش مسکن جلب می نمایم. رشد میزان این دو شاخص، همواره تأثیری مثبت بر نرخ واحد ارزی دلار آمریکا داشته است و سبب تحکیم نرخی این واحد ارزی خواهد گشت.