• کابینۀ شخصی

GBP/USD Daily فشردگی نوسانات در راس بازار

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

همان طور که پیش بینی نموده بودیم در مقاله ی قبلی، افت نرخ گذاری ها تصحیحاتی بود و با افزایش نرخ این جفت ارزی تا سطح هدفی 1.4300 و به میزان 500 نقطه ی نموداری نیز، رو به رو گردیدیم. این سطح مقاومت به عنوان مانع اصلی افزایش های آتی به شمار آمده و احتمال شکل گیری الگو هایی انعکاسی، همانند راس دو گانه و یا مثلث کاهشی را، مابین سطوح کانال گرایش های افقی 1.4000–1.4300، افزایش می دهد. اما تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح مقاومت 1.4300 می تواند با بروز افزایش های مابعد نیز، همراه گردد.

نرخ گرایش های هفته ی اخیر کاهشی بوده و خطوط شاخص نوسان ساز stochastic، در محدوده ی اشباع خرید سیر می نمایند. احتمال سقوط به زود این خطوط، پایین تر از %50 اشباع بازار نیز، افزون بوده و چنین احتمالی با توجه به نمودار 4 ساعته نیز افزایش میابد. بدین ترتیب، در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح 1.4200 می توان به بازگشایی معاملات فروش میان روزی، تا بازه ی پشتیبانی 1.4100-1.4000 پرداخت. چرا که احتمال انعکاس یابی صعودی نرخ پس از برخورد با بازه ی 1.4000–1.3900 نموداری، بسیار افزون جلوه می نماید.

بازه ی مربوطه، با خط میانه ی کانال گرایش های افزایشی 15 مارچ 2017 نیز، هم سطح بوده و در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.3900، احتمال بروز کاهش های بیشتر نرخ پوند تا خط EMA-200، یعنی تا سطح هدفی 1.3800 نموداری نیز، افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، در حوالی این سطح می توان به معاملات فروش این جفت ارزی خاتمه بخشید و به بازگشایی معاملات خرید پرداخت.

رشد نرخ گذاری ها تا بازه ی 1.4200–1.4300 را، می توان تصحیحاتی شمارد. چرا که تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز 1.4300 می توان با بروز جهش های نرخی فعالانه تر، برخورد نمود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.4300، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.4100، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

 

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:1.4700
 • 3 مقاومت:1.4500
 • 2 مقاومت:1.4400
 • 1 مقاومت:1.4300
 •  نرخ کنونی: 1.4210
 • 1 پشتیبانی:1.4100
 • 2 پشتیبانی:1.4000
 • 3 پشتیبانی:1.3900
 • 4 پشتیبانی:1.3800

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.