• کابینۀ شخصی

GBPUSD H4 چهارچوب کاهش های موقت

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق مقاله ی قبلی، در پی اتمام یابی کاهش نرخی موقت پوند و انعکاس یابی مابعد نرخ گذاری ها، از پشتیبانی هدفی 1.4100-1.3980، که به عنوان پشتیبانی خط EMA-200 H4 نیز حساب می گردد، با افزایش 400 نقطه ای نرخ پوند، برخورد نمودیم. پس از نفوذ نرخ گذاری ها به خط SMA-5 (H4) و به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %80 اشباع خرید، با افت ناگهان و شدید نرخ پوند، در چهارچوب کانال گرایش های افزایشی این جفت ارزی، مواجه شدیم.

در طی نوشتن این مقاله، در نمودار ساعتی پوند – دلار، با تست استقامتی خطوط SMA-5 و  EMA-200، مواجه بودیم. در صورت نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1)، بالا تر از %80 اشباع خرید و تحکیم یابی نرخ گذاری های GBP/USD، بالا تر از مقاومت 1.4245–1.4260، می توان با افزایش کوتاه مدت پوند، برخورد نمود.

نفوذ نرخ گذاری ها به سطح مقاومت 1.4230 و تحکیم یابی مابعد نرخ گذاری ها، بالا تر از خط SMA-5 (H4)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از %20 اشباع فروش، می تواند با ادامه یابی گرایش های نرخی فلت، مابین سطوح کانال گرایشی افقی 1.4145–1.4375، همراه گردد.

تحکیمات نرخی، بالا تر از سطح 1.4260، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از %80 اشباع خرید، رشد آتی نرخ گذاری ها را، تا سطوح 1.4375–1.4400 نیز، امکان پذیر می سازد.

نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح 1.4145 نموداری، می تواند با ادامه یابی افت های تصحیحاتی این جفت ارزی، تا خط زیرین کانال گرایش های افزایشی، که از سوی خط EMA-200 (H4)، همایت می گردد نیز، همراه گردد. یعنی تا سطح 1.4100

 

تحکیمات آتی نرخ گذاری ها، پایین تر از خط SMA-5 نمودار 24 ساعته، می تواند با ادامه یابی گرایش های فلت، در چهار چوب کانال گرایش های افقی 1.4145–1.4260، همراه گردد. اما در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح 1.4145، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسانگر stochastic (D1)، بالا تر از %80 اشباع خرید و همراه با نفوذ نرخ گذاری ها به سطح 1.4260، می تواند با ادامه یابی افزایش های نرخ پوند، تا ماکسیموم های موضعی سال جاری (1.4375–1.4400)، همراه گردد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.4230، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.4170، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:1.4375
 • 3 مقاومت:1.4300
 • 2 مقاومت:1.4260
 • 1 مقاومت:1.4230
 •  نرخ کنونی: 1.4186
 • 1 پشتیبانی:  1.4170
 • 2 پشتیبانی:  1.4145
 • 3 پشتیبانی:  1.4100
 • 4 پشتیبانی:  1.4080

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.