• کابینۀ شخصی

GBPUSD H1 در حال دور شدن از مینیموم سال جاری

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

به منظور بازگشایی معاملات میان روزی، در چهار چوب کانال گرایش های افقی 1.3200–1.3500، می توان از نفوذ خط SMA-5 (H1) به خط EMA-200 (H1)، استفاده نمود. به شکلی که نفوذ نزولی SMA-5 (H1) به خط EMA-200 (H1)، همراه با نفوذ خطوط شاخص نوسان گر SMA-5 (H1) به محدوده ی اشباع فروش، احتمال شکل گیری افت تصحیحاتی نرخ پوند – دلار، تا خط ترند گرایش های افزایشی ماه ژوئن این جفت ارزی را، افزایش خواهد نمود.

در صورت نفوذ صعودی خط SMA-5 (H1) به خط EMA-200 (H1)، همراه با نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1)  به محدوده ی اشباع خرید، می توان با ادامه یابی افزایش های ماه ژوئن این جفت ارزی تا سطوح مقاومت 1.3470–1.3400 نیز، مواجه شد. این بازه ی نرخی تحت فشار خط EMA-200 (H4) نمودار 4 ساعته واقع می باشد.

جهش افزایشی اخیر نرخ گذاری ها، تحت حمایت خط SMA-5 (H4)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)  به محدوده ی اشباع فروش ، احتمال ادامه یابی افزایش میان مدت نرخ پوند – دلار را، افزایش خواهد نمود. تحکیمات آتی نرخ گذاری ها، بر فراز سطح هیجانی 1.3500، احتمال رشد آتی نرخ گذاری ها را نیز افزایش خواهد نمود. در صورت نفوذ خط SMA-5 (H4)، به خط EMA-200 (H4)، می توان با تقویت یابی شدید گرایش های افزایشی پوند تا سطح 1.3550 نیز، مواجه شد. این سطح مقاومت تحت فشار خط EMA-200 (D1) نمودار 24 ساعته، واقع می باشد.

نفوذ به زود نرخ گذاری ها، به سطح ماکسیموم 1.3470، تحت حمایت خط SMA-5 (D1) و نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع خرید، می تواند با تست آتی مقاومت خط EMA-200 (D1) و سطح 1.3550، همراه گردد.

بازگشت نرخ گذاری ها از این محدوده ی مقاومت، احتمال فشردگی طولانی مدت نرخ گذاری ها را، بیشتر خواهد نمود. اما در صورت شکسته شدنش می توان با تقویت یابی قوه ی تجاری خریداران پوند تا بازه ی مقاومت 1.3700–1.3800 نیز، رو به رو شد. بازگشت نزولی نرخ گذاری ها پس از برخورد با سقف کانال گرایشی 1.3200–1.3500 و محدوده ی مقاومت شاخص ابرهای ایچیموکو، با ادامه یابی گرایش های فلت نرخ پوند – دلار، در چشم اندازی میان مدت، همراه خواهد گردید.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح  1.3470، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.3400، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  1.3800
 • 3 مقاومت:  1.3600
 • 2 مقاومت:  1.3500
 • 1 مقاومت:  1.3470
 •  نرخ کنونی: 1.3436
 • 1 پشتیبانی: 1.3400
 • 2 پشتیبانی: 1.3300
 • 3 پشتیبانی: 1.3200
 • 4 پشتیبانی: 1.3000

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.