• کابینۀ شخصی

GBPUSD H1 تست استقامتی خط ترند گرایش های نزولی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

مطابق با محتوای مقاله ی قبلی، در پی شکسته شدن خط گرایش های افزایشی 29 می ماه و سطح پشتیبانی هدفی 1.3400، تحت فشار خط SMA-5 (H4) و به موازات ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع فروش، نرخ گذاری های پوند – دلار، دچار افت شدیدی شدند. این افت، تا سطح هدفی 1.3100 ادامه یافت. در حال حاضر نیز، با ادامه یابی گرایش های فلت نرخ گذاری ها، مابین خطوط کانال گرایش های افقی 1.3200-1.3310 نموداری، مواجه می باشیم (نمودار H1).

 نفوذ نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.3220، به موازات ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) به محدوده ی اشباع فروش، افت کوتاه مدت نرخ پوند را، به دنبال خواهد داشت.  دراین بین، نفوذ خط SMA-5 (H1) به خط EMA-200 (H1)، می تواند منجر به عمیق تر شدن این افت ها گردد.گیر افتادن نرخ گذاری ها، پایین تر از محدوده ی پشتیبانی ابر های شاخص ایچیموکو (H1)، و سطح پشتیبانی 1.3200 می تواند با ادامه یابی گرایش های نزولی نرخ پوند – دلار، تا سطح مینیموم موضعی سال جاری (1.3100) نیز، همراه گردد.  اما افزایش های غیر منتظره ی نرخ گذاری ها، به سمت مقاومت 1.3310 می تواند با تست استقامتی مابعد سطح 1.3400 نیز، همراه گردد. این سطح مقاومت تحت فشار خط EMA-200 (H4) نمودار 4 ساعته می باشد.

در نمودار 4 ساعته مواجه با تست استقامتی محدوده ی مقاومت ابرهای ایچیموکو (H4) و خط ترند گرایش های نزولی 17 آپریل می باشیم. این محدوده ی مقاومتی که شامل بازه ی نرخی 1.3300-1.3400 بوده، تحت فشار خط EMA-200 (H4)، می باشد. تست آتی این محدوده در صورت ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع خرید امکان پذیر به نظر خواهد رسید. بازگشت نرخ گذاری ها در پی تست استقامتی این محدوده با ادامه یابی گرایش های نزولی GBP/USD، در بطن کانال گرایش های افقی 1.3100-1.3500، همراه خواهد گردید.

تا قبل از شکسته شدن مقاومت یاد شده، نرخ گذاری ها باید حداقل از مقاومت 1.3310 عبور نمایند. این سطح تحت فشار محدوده ی مقاومت ابر های شاخص ایچیموکو (D1) نمودار 24 ساعته استقرار دارد.

با توجه به نمودار 24 ساعته، با ادامه یابی گرایش های نزولی و بلند مدت نرخ گذاری های پوند – دلار، مواجه می باشیم. ادامه یابی افزایش های تصحیحاتی (موقت) نرخ گذاری ها، بر فراز خط SMA-5 (D1) و سطح 1.3310، می تواند تست استقامتی خط EMA-200 (D1) و بازه ی مقاومت 1.3470-1.3500 را، به دنبال داشته باشد. در صورت به وقوع پیوستن چنین افزایشی، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع خرید، می توان با از سر گیری رشد بلند مدت نرخ گذاری های پوند – دلار، تا سقف 1.3700 نیز، برخورد نمود.

در حال حاضر و با توجه به شناور بودن خطوط این شاخص نوسان ساز، در حوالی سطح %50 اشباع بازار - با ابهام روند گرایشی آتی نرخ گذاری ها مواجه می باشیم. چرا که نرخ گذاری ها تا قبل از نفوذ به پشتیبانی 1.3000-1.3100 و مقاومت 1.3470-1.3500، به نوسان سازی، مابین سطوح کانال گرایش های افقی 1.3000-1.3500 نموداری، خواهند پرداخت.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح  1.3310، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.3220، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.3700
 • 3 مقاومت: 1.3500
 • 2 مقاومت: 1.3470
 • 1 مقاومت: 1.3310
 •  نرخ کنونی: 1.3256
 • 1 پشتیبانی: 1.3220
 • 2 پشتیبانی: 1.3100
 • 3 پشتیبانی: 1.3000
 • 4 پشتیبانی: 1.2800

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.