• کابینۀ شخصی

GBPUSD H1 نوسانات در بطن کانال گرایش های افولی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، در پی تست استقامتی مقاومت خط EMA-200 (H4)، با افت نرخ گذاری ها تا پشتیبانی هدفی 1.3050-1.3000 نموداری برخورد نمودیم. در حال حاضر نیز، با ادامه یابی گرایش های افزایشی نرخ گذاری های پوند، در بطن کانال گرایش های نزولی 07 ژوئن مواجه هستیم.

تحکیمات آتی نرخ گذاری ها بر فراز خط EMA-200 (H1) می تواند با رشد آتی نرخ پوند – دلار همراه گردد. نفوذ نرخ گذاری ها به پشتیبانی خط ترند گرایش های افزایشی 20 ژوئن، به موازات گیر افتادن نرخ گذاری ها پایین تر از خط EMA-200 (H1)، می تواند با افت آتی نرخ پوند، در بطن کانال گرایش های افقی 1.3050–1.3360 همراه گردد. همواره یاد آورم، که به موازات خط ترند گرایش های  افزایشی، با عبور محدوده ی پشتیبانی ابر های شاخص ایچیموکو نمودار 4 ساعته، مواجه می باشیم.

افت آتی نرخ گذاری های GBP/USD، پایین تر از خط EMA-200 (H4) در آینده ای میان مدت بسیار امکان پذیر، جلوه می نماید. در صورت شکسته شدن مینیموم 1.3180 (سطح تصحیحاتی 38.2% شبکه ی فیبوناچی ترسیم شده طبق آخرین ضربان نرخی)، می توان با عمیق شدن گرایش های افولی نرخ پوند – دلار، برخورد نمود.

نفوذ به زود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع فروش ادامه یابی چنین سناریویی را امکان پذیرتر خواهد نمود. چنین افتی می تواند تا سطوح مینیموم 1.3100 و 1.3000 نیز، ادامه پیدا نماید. بازگشت نرخ گذاری ها از محدوده ی پشتیبانی ابر های ایچیموکو (H4) و بازه ی نموداری 1.3180–1.3200، می تواند با  فشرده شدن نوسانات نرخی مابین خطوط SMA-5 (H4) و EMA-200 (D1) نیز، برخورد نمود.

تحکیمات نرخی بر فراز خط SMA-5 (H4)، به موازات شکسته شدن مقاومت EMA-200 (H4) می تواند با تست استقامتی مابعد خط ترند گرایش های کاهشی 07 ژوئن نیز، همراه گردد. نفوذ نرخ گذاری ها به این خط و سطح 1.3360 می تواند منجر به دستیابی نرخ گذاری ها به محدده ی 1.3400–1.3470 نیز، گردد. مقاومت 1.3470 تحت فشار خط EMA-200 (D1) نمودار 24 ساعته استقرار دارد.

تحت پشتیبانی خط SMA-5 (D1) و نفوذ به زود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع خرید، می توان با تست استقامتی مابعد بازه ی نرخی 1.3470–1.3500 نیز، برخورد نمود. بازگشت نرخ گذاری ها از محدوده ی مربوطه می تواند منجر به ادامه یابی گرایش های فلت، مابین سطوح کانال گرایش های افقی 1.3050–1.3470 گردد.

تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز محدوده ی پشتیبانی ابر های ایچیموکو (D1) و بازه ی 1.3470–1.3500 می توان با انعکاس یابی گرایش های بلند مدت (17 آپریل) برخورد نمود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.3300، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.3180، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.3500
 • 3 مقاومت: 1.3470
 • 2 مقاومت: 1.3360
 • 1 مقاومت: 1.3300
 •  نرخ کنونی: 1.3250
 • 1 پشتیبانی: 1.3180
 • 2 پشتیبانی: 1.3050
 • 3 پشتیبانی: 1.3000
 • 4 پشتیبانی: 1.2800

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.