• کابینۀ شخصی

GBPUSD H1 تست استقامتی خط ترند نزولی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، بازگشت نرخ گذاری ها پس از برخورد با خط ترند گرایش های نزولی 17 آپریل، با شکسته شدن پشتیبانی خط SMA-5 (D1) و سطح 1.3200 همراه گردید. همین امر نیز، منجر به افت نرخ گذاری ها، تا پشتیبانی 1.2960 گردید. این پشتیبانی بر فراز سطح هیجانی 1.2800 واقع می باشد. در حال حاضر، با تست استقامتی بازه ی مقاومتی 1.3155–1.3160، مواجه می باشیم. این تحکیم یابی نرخی بر فراز خط میانه ی کانال گرایش های نزولی ماه می سال جاری، به وقوع می پیوندد.

نفوذ به زود نرخ گذاری ها، به پشتیبانی خط EMA-200 (H1)، به موازات نفوذ خط SMA-5 (H1) به پشتیبانی مربوطه، می تواند منجر به وسعت یابی ضربان نزولی موقت نرخ گذاری ها گردد. گیر افتادن ما بعد نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح 1.3120، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1)، به محدوده ی اشباع فروش، می تواند با افت نرخ گذاری ها تا سطح هیجانی 1.3100 نیز، همراه گردد. این سطح بر فراز بازه ی پشتیبانی ابر های ایچیموکو (H1)، مستقر می باشد. نفود نرخ گذاری ها به این پشتیبانی، می تواند افت مابعد نرخ پوند – دلار، تا پشتیبانی 1.3050 را، به دنبال داشته باشد.

بازگشت صعودی نرخ گذاری ها، در پی برخورد با سطح پشتیبانی یاد شده، به موازات خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) از محدوده ی اشباع فروش، می تواند با ادامه یابی گرایش های نرخی فلت، همراه گردد. نفوذ مابعد خطوط این شاخص نوسان گر، به محدوده ی اشباع خرید، به موازات شکسته شدن مقاومت 1.3160-1.3130 نموداری، احتمال ادامه یابی گرایش های افزایشی 19 آپریل را، افزایش خواهد نمود. بازه ی مقاومتی 1.3130–1.3160 بر فراز پشتیبانی خط SMA-5 نمودار 4 ساعته، استقرار دارد.

تحکیمات آتی نرخ گذاری ها، بر فراز خط SMA-5 (H4)، احتمال ادامه یابی افزایش تصحیحاتی نرخ پوند را، در چهارچوب کانال گرایش های افولی 9 آپریل، افزایش خواهد نمود. این خط، تحت فشار خط EMA-200 (H4) و بازه ی مقاومتی 1.3200–1.3220 قرار دارد. 

خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از محدوده ی اشباع خرید، به موازات شکسته شدن خط SMA-5 (H4) و سطح 1.3100، می تواند با ادامه یابی گرایش های نزولی نرخ گذاری ها، تا سطح 1.3070 و سطح هیجانی 1.3000 نیز، همراه گردد. عامل شکل گیری چنین سناریویی – ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدود ه ی اشباع فروش، شناخته می شود. علاوه بر این لازم به یاد آوریست، که سطح 1.3000، بر فراز خط ترند افزایشی ژانویه ی سال 2017، استقرار دارد. (نمودار GBP/USD Daily)

نفوذ نرخ گذاری ها به سطح 1.3000 تحت فشار خط SMA-5 (D1) و به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع فروش، می تواند تست دوباره ی مینیموم سال جاری – سطح 1.2960 را، به دنبال داشته باشد. اما از سویی دیگر، خروج اخیر خطوط این شاخص نوسان گر، از محدوده ی اشباع فروش، به موازات شکل گیری الگوی کندلی (اکسترموم موضعی) در کف بازار، احتمال تست استقامتی به زود سطح مقاومت 1.3200 را نیز، افزایش می نماید.

ادامه یابی چنین سناریویی، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر به محدوده ی اشباع خرید، با تقویت یابی خریداران همراه خواهد گردید. بدین ترتیب نیز، شکسته شدن مقاومت ابر های ایچیموکو (D1) و بازه ی نرخی 1.3100-1.3300، می تواند با ادامه یابی گرایش های افزایشی نرخ پوند، تا مقاومت خط EMA-200 (D1) و باز ی نرخی 1.3400–1.3500 نیز همراه گردد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.3200، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.3100، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.3500
 • 3 مقاومت: 1.3400
 • 2 مقاومت: 1.3300
 • 1 مقاومت: 1.3200
 •  نرخ کنونی: 1.3146
 • 1 پشتیبانی: 1.3100
 • 2 پشتیبانی: 1.3050
 • 3 پشتیبانی: 1.3000
 • 4 پشتیبانی: 1.2960

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.