• کابینۀ شخصی

GBPUSD H4 چهارچوب کانال گرایش افزایشی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

مطابق با پیش بینی های مقاله ی قبلی، در پی نفوذ نرخ گذاری ها به خط ترند 25 ژانویه و سطح مقاومت 1.3900 نموداری، با افزایش 200 نقطه ای نرخ پوند-دلار، تا سطوح هدفی 1.4080–1.4100 برخورد نمودیم. در حال حاضر با ادامه یابی افزایش های نرخی این جفت ارزی، در چهارچوب افزایشی 8 مارچ، مواجه می باشیم.هم اکنون خط میانه ی این کانال گرایشی در حال تست شدن می باشد. نرخ گذاری ها نیز، بالا تر از خط SMA-5، نمودار H4، تحکیم یافته اند. یعنی بالا تر از سطوح 1.4020-1.4060.

با این حال به دور شدن چشم گیر نرخ گذاری ها، و خط SMA-5، از محدوده ی پشتیبانی خط EMA-200 (H4)، توجه نمایید. همراه با نزدیک تر شدن نرخ گذاری ها، به محدوده ی 1.4060–1.4100 و افزایش یابی اشباع خرید نمودار 4 ساعته، می توان با انعکاس و بازگشت نرخ گذاری ها، پس از برخورد با خط بالایی کانال گرایشی 8 مارچ و از سطح 1.4100 به سمت پایین نیز، برخورد نمود. با این وجود فعلا بهتر است تا به اجرای معاملات خرید این جفت ارزی، در بازه ی نرخی 1.3880/1.4000–1.4060، پرداخت.

در صورت نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic، بالا تر از %80 اشباع خرید، می توان با تحکیمات نرخی پوند، برخورد نمود. این افزایش تا سطوح 1.4060-1.4080 نیز، ادامه خواهد یافت. کمی دیرتر می توان با دست یابی نرخ گذاری ها، به محدوده ی 1.4080–1.4100، مواجه شد.

در صورت بررسی نمودار 24 ساعته، می توان با مقیاس دقیق تر و بالا تری از افزایش های اخیر نرخ پوند-دلار، برخورد نمود.  همراه با نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، بالا تر از %80 اشباع خرید، به موازات نفوذ نرخ گذاری ها به سطح مقاومت 1.4060 نموداری، با تقویت یابی خریداران پوند، برخورد خواهیم نمود.  در این بین، احتمال انعکاس نزولی نرخ گذاری ها، پس از برخورد با سطوح 1.4100–1.4140 نیز، موجود می باشد.

نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، به خط SMA-5 (D1) و سطوح پشتیبانی 1.4000–1.3980، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، پایین تر از %80 اشباع خرید، می توان با کند تر شدن گرایش افزایشی و همچنین بروز تحرکات افقی (فلت) نرخ گذاری های این جفت ارزی نیز، برخورد نمود. به منظور بروز چنین سناریویی، نیاز به تضعیف یابی بلقوه ی نرخ دلار ایالات متحده می باشد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.4100، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.4000، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.4300
 • 3 مقاومت: 1.4200
 • 2 مقاومت: 1.4140
 • 1 مقاومت: 1.4100
 •  نرخ کنونی: 1.4060
 • 1 پشتیبانی:  1.4000
 • 2 پشتیبانی:  1.3930
 • 3 پشتیبانی:  1.3900
 • 4 پشتیبانی:  1.3800

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.