• کابینۀ شخصی

GBPUSD H4 آیا نرخ گذاری ها افزایش خواهند یافت؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

بر اثر تحکیمات اخیر نرخ دلار، با افت شدید نرخ پوند برخورد نمودیم. طبق پیش بینی های مقاله ی اخیر، در پی تحکیم یابی نرخ پوند بر فراز خط SMA-5 (H4)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (Н4)، بالا تر از %80 اشباع خرید، با تقویت یابی خریداران این جفت ارزی، تا سطوح هدفی-مقاومتی 1.4200–1.4240، رو به رو شدیم. سپس در پی اصابت نرخ گذاری ها، به مرز بالایی کانال گرایش های افزایشی ماه مارچ، به همراه نفوذ مابعد شان به خط SMA-5 (H4) و نفوذ نزولی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (Н4)، پایین تر از %80 اشباع خرید، با تقویت یابی فروشندگان و سقوط نرخ پوند، تا سطح پشتیبانی 1.4000 نموداری، رو به رو گردیدیم. در حال حاضر نیز با تحکیمات تصحیحاتی نرخ پوند، بر فراز خط ترند گرایش های افزایشی ماه مارچ، مواجه می باشیم.

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح 1.4060 نموداری، به همراه تحکیم یابی مابعد نرخ پوند-دلار بر فراز خط SMA-5 (H4) و نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (Н4)، بالا تر از %20 اشباع فروش، می توان با افزایش بیشتر نرخ گذاری های این جفت ارزی تا سطح هیجانی 1.4100 نموداری و یا حداقل با ادامه یابی تحرکات فلت، مابین سطوح کانال گرایش های افقی 1.4000–1.4100، برخورد نمود. به منظور بازگشایی معاملات مطمئن تر، برای خرید این جفت ارزی، تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز بازه ی نرخی 1.4080–1.4100 و نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (Н4)، بالا تر از %80 اشباع خرید، صبر نمایید.

علاوه بر این، در صورت ادامه یابی تحکیمات نرخی دلار، و افت بیشتر نرخ GBPUSD تحت فشار خط SMA- (H4)، پس از نفوذ نرخ گذاری ها و خط SMA-5 (H4) به خط EMA-200 (H4)، می توان با تقویت یابی فروشندگان پوند نیز، مواجه شد.

بدین سبب، تحت فشار خط SMA-5 (D1) و همراه با نفوذ نرخ گذاری ها به محدوده ی پشتیبانی ابرهای ایچیموکو (بازه ی نرخی 1.4000–1.3980) نمودار 24 ساعته، به موازات  نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (Н4)، پایین تر از %20 اشباع فروش، احتمال ادامه یابی گرایش های نزولی پوند-دلار، تا سطح 1.3900 و در چشم اندازی میان مدت، افزایش خواهد یافت.

با توجه به استقرار این سطح پشتیبانی، موازی با سطح 68.1% شبکه و پرتوی فیبوناچی ترسیم شده طبق آخرین ضربان نرخی (D1)، در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح، می توان با ادامه یابی افت بلند مدت نرخ پوند نیز، برخورد نمود. اما در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از خط SMA-5 (D1) و سطح 1.4100 نموداری، می توان ادامه یابی تحرکات فلت، مابین سطوح کانال گرایشی افقی 1.4000–1.4200 را، مشاهده نمود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.4060، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.4000، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  1.4300
 • 3 مقاومت:  1.4200
 • 2 مقاومت:  1.4100
 • 1 مقاومت:  1.4060
 •  نرخ کنونی: 1.4045
 • 1 پشتیبانی:  1.4000
 • 2 پشتیبانی:  1.3980
 • 3 پشتیبانی:  1.3900
 • 4 پشتیبانی:  1.3800

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.