• کابینۀ شخصی

GBPUSD H4 تحکیمات تصحیحاتی در آستانه ی برخورد با کف بازار

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، در پی انعکاس یابی نرخ گذاری ها از خط ترند افزایشی کانال گرایش میان هی آگوست، با ادامه یابی روند صعودی برخورد نمودیم. و همان طور که انتظار می رفت، خروج خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع فروش و ورود مابعد این خطوط به محدوده ی اشباع خرید، به افزایش نرخ پوند انجامید. اما خروج غیر منتظره ی خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع خرید منجر به انعکاس نرخ گذاری ها از مقاومت 1.3200 گردید. دیرتر و در طی خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic،  و شکست پشتیبانی خط SMA-5 (D1)، با ادامه یابی افت میان مدت نرخ GBP/USD، تحت فشار خط EMA-200 (D1)، برخورد نمودیم.

طبق پیش بینی های قبلی، در پی ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع فروش، با شکست پشتیبانی 1.3100–1.3040 (مندرج در مقاله ی قبلی)، مواجه شدیم. اما نفوذ کاذب مابعد نرخ گذاری ها، به سطح 1.2900، با شکل گیری افزایش تصحیحاتی نیز، همراه گردید. چرا که در حوالی سطح 1.2900 با عبور خط ترند افزایشی میانه ی آگوست، مواجه می باشم. این افزایش تصحیحاتی در پی خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از محدوده ی اشباع فروش و شکست مقاومت خط SMA-5 (D1) و سطح هیجانی 1.3000، به وقوع پیوست. اما تست استقامتی مابعد خط EMA-200 (D1) و سطح 1.3200، با پیروزی خریداران اتمام نیافت.

درحال حاضر با ادامه یابی افت نرخی پوند، تحت فشار خط EMA-200 (D1)، ابر های ایچیموکو (D1) و خط SMA-5 (D1)، مواجه می باشیم. اما با توجه به فشردگی نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال افقی وسیع 1.2260-1.3360، با ابهام گرایش بلند مدت رو به رو می باشیم. با این که همواره با احتمال افت میان مدت نرخ گذاری ها تا پشتیبانی 1.2800 و حتی مینیموم تاریخی 1.2660 (~1.2700) نیز، رو به رو هستیم. علاوه بر این می توان با تقویت یابی خریداران و افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها در پی برخورد با پشتیبانی 1.2800–1.2700 نیز، برخورد نمود. ادامه یابی گرایش افتی میان مدت نرخ گذاری ها، افول نرخ کلی پوند را، به تعویق خواهد انداخت.

خروج به زود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال شکل گیری افزایش موقت نرخ گذاری ها خواهد افزود. اما ادامه یابی افزایش میان مدت در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز خط  SMA-5 (H4) و سطح 1.2900 نیز، افزون جلوه می نماید. فاصله گیری شدید خط SMA-5 (H4)، از مقاومت خط EMA-200 (H4) می تواند با تحکیمات نرخی آتی پوند – دلار، همراه گردد. این افزایش می تواند تا مقاومت خط ترند گرایش نزولی 12 اکتبر و ابر های ایچیموکو (H4) (سطوح 1.2920 و 1.2950/55) نیز، ادامه یابد. و عامل شکل گیری چنین رشدی، ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع خرید، به شمار می آید. در صورت ورود دوباره ی خطوط این شاخص به محدوده ی اشباع فروش و یا بازگشت زود هنگام شان از محدوده ی اشباع خرید، گرایش فلت نرخ گذاری ها ادامه خواهد یافت و روند افزایشی کند خواهد شد.

طبق ورود اخیر خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال ادامه یابی گرایش نزولی 12 اکتبر افزوده شده. اما خروج خطوط این شاخص، از محدوده ی یاد شده به شکل گیری کانال گرایشی افقی در چشم اندازی میان مدت، خواهد انجامید. علاوه بر این در چهارچوب این کانال افقی می توان با افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها تا مقاومت 1.2800 نیز، مواجه شد.

افزایش تصحیحاتی فعلی نرخ گذاری ها، می تواند تا مقاومت خط SMA-5 (D1) و سطح 1.2950 نیز، ادامه یابد. عامل اصلی بروز تست استقامتی سطح 1.2950 و سطح هیجانی 1.3000، ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع خرید به شمار می آید. اما در پی نفوذ کاذب نرخ گذاری ها به سطح هیجانی 1.3000 می توان با انعکاس نزولی نرخ گذاری ها نیز، رو به رو شد. این امر می تواند منجر به ادامه یابی افت نرخی 12 اکتبر گردد. بروز چنین افتی تحت فشار خط SMA-5 (D1) و انعکاس نرخ گذاری ها از مقاومت 1.2900، و یا سطح هیجانی 1.3000، بر احتمال شکل گیری گرایش افقی نرخ گذاری ها می افزاید. چرا که بر فراز سطح هیجانی یاد شده با عبور مقاومت ابر های ایچیموکو (D1) نیز، رو به رو می باشیم.

ورود دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع فروش و یا انعکاس یابی زود هنگام این خطوط از محدوده ی اشباع خرید می تواند افت آتی نرخ گذاری ها، پس از تست استقامتی سطوح 1.2900 و 1.3000 را، به دنبال داشته باشد. اما در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح هیجانی 1.3000 نموداری، روند گرایش میان مدت تغییر خواهد یافت. عامل اصلی چنین تغییری – ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع خرید، به شمار می آید. فاصله گیری آتی خط SMA-5 (D1)، از مقاومت خط EMA-200 (D1)، بر احتمال شکل گیری افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها خواهد افزود. و عامل چنین افزایشی - ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع خرید، به شمار می آید.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.2940، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.2865، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.3050
 • 3 مقاومت: 1.3000
 • 2 مقاومت: 1.2990
 • 1 مقاومت: 1.2940
 •  نرخ کنونی: 1.2900
 • 1 پشتیبانی: 1.2865
 • 2 پشتیبانی: 1.2800
 • 3 پشتیبانی: 1.2700
 • 4 پشتیبانی: 1.2660

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.