• کابینۀ شخصی

GOLD H1 فشردگی نرخ گذاری ها

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی مقاله ی اخیر، در پی نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع خرید و شکسته شدن سطح مقاومت هدفی 1300.0، با شکل گیری افزایش تصحیحاتی و موقت نرخ گذاری ها، برخورد نمودیم. این پرش نرخی در طی شکسته شدن خط EMA-200 (H1)، از طریق خط SMA-5 (H1)، به وقوع پیوست و تا سطح 1307.0 نموداری ادامه یافت. دیر تر و در پی تست استقامتی مقاومت خط EMA-200 (H4)، نرخ طلا در چهارچوب گرایش های افقی 1282.0–1307.0 به دام افتاد. نوسانات طولانی مدت خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، در حوالی %50 اشباع بازار نیز، بیانگر ابهام گرایش های میان مدت نرخ طلا می باشد.

در چهارچوب این کانال افقی، در صورت شکسته شدن خط ترند گرایش های افزایشی 22 می و سطح 1290.0 به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) به محدوده ی اشباع خرید، می توان با تقویت یابی گرایش های نزولی نرخ این دارایی، تا سطح 1290.0  و حتی سطح مینیموم نرخ گذاری های سال جاری (1282.0) نیز، برخورد نمود.

بازگشت صعودی نرخ گذاری ها، در پی برخورد با خط ترند گرایش های افزایشی 22 می، می تواند با ادامه یابی گرایش های افزایشی نرخ طلا، در چشم اندازی کوتاه مدت همراه گردد. و در صورت تحکیمات مابعد نرخ گذاری ها بر فراز خط EMA-200 (H1) و سطح هیجانی 1300.0، می توان با ادامه یابی افزایش های نرخی 22 می رو به رو شد. چنین امری می تواند با تست مابعد خط EMA-200 نمودار 4 ساعته و سطح مقاومت 1305.0، همراه گردد.

گرایش های افزایشی 22 می، در چهارچوب نمودار 4 ساعته، بیشتر شبیه به تحکیمات تصحیحاتی و موقت نرخ گذاری ها در چشم اندازی میان مدت می باشد. در این نمودار، با افزایش ملایم نرخ طلا، تحت پشتیبانی خط گرایش های افزایشی 22 می، مواجه می باشیم. این خط با مرز پایینی الگوی گرایشی (مثلث متقارن) نیز، هم سطح می باشد.

شکسته شدن این خط، در صورت کاهش یابی بیشتر نرخ گذاری ها، پایین تر از سطح 1290.0 می تواند با ادامه یابی گرایش های فلت مابین کانال افقی 1282.0–1307.0، همراه گردد. در این بین، نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) به محدوده ی اشباع فروش و گرفتار شدن نرخ گذاری ها پایین تر از خط ترند گرایش های افزایشی 2017-2018، فروشندگان را بیشتر تقویت خواهد نمود.

بدین سبب، شکست بازه ی نرخی 1286.0–1282.0 (مینیموم سال 2018)، احتمال ادامه یابی گرایش های نزولی 19 آپریل را نیز، افزایش می نماید. این افت می تواند تا پشتیبانی 1265.0 نیز، ادامه یابد. اما در صورت بازگشت صعودی نرخ گذاری ها، از پشتیبانی 2017-2018، می توان با ادامه یابی گرایش های فلت نرخ گذاری ها، مابین کانال گرایش های افقی 1282.0–1307.0 نیز، برخورد نمود. و یا این که می توان با ادامه یابی گرایش های افزایشی 22 می، مواجه شد.

به منظور بازگشایی معاملات خرید میان مدت طلا، بهتر است تا تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز بازه ی نرخی 1300.0–1307.0، صبر نمود. مقاومت 1307.0 از طریق خط EMA-200 نمودار 24 ساعته پشتیبانی می گردد.

نمودار 24 ساعته ی طلا نمایان گر تست استقامتی خط ترند گرایش های افزایشی 2017-2018 و بازه ی نرخی 1290.0–1282.0 می باشد. نفوذ آتی خطوط شاخص نوسان ساز stochastic (D1) به محدوده ی اشباع فروش این دارایی، به موازات شکست خط SMA-5 (D1) و مینیموم موضعی سال جاری (1282.0)، نرخ گرایش های افولی 19 آپریل را، تقویت خواهد نمود. اما در صورت تحکیمات آتی نرخ گذاری ها بر فراز سطح 1300.0، به موازات نفوذ خط SMA-5 (D1) به خط EMA-200 (D1)، می توان با ادامه یابی افزایش های مداوم و کند نرخ طلا، در  چشم اندازی میان مدت، برخورد نمود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1300.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1294.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  1360.0
 • 3 مقاومت:  1325.0
 • 2 مقاومت:  1307.0
 • 1 مقاومت:  1300.0
 •  نرخ کنونی: 1297.0
 • 1 پشتیبانی: 1294.0
 • 2 پشتیبانی: 1282.0
 • 3 پشتیبانی: 1265.0
 • 4 پشتیبانی: 1240.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.