• کابینۀ شخصی

GOLD H1 افول نرخی تحت فشار خط ترند کاهشی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی های مقاله ی قبلی، خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) از محدوده ی اشباع فروش، با افزایش تصحیحاتی نرخ طلا، تا سطح 1235.0 همراه گردید. برخورد نرخ گذاری ها با این سطح و مقاومت خط EMA-200 (H1) با ادامه یابی گرایش های افقی، در چهارچوب کانال 1235.0-1210.0 همراه گردید. این افت در پی شکست پشتیبانی ابر های شاخص ایچیموکو (H4) آغاز یافت و تحت فشار خط SMA-5 (D1) ادامه میابد.

در حال حاضر نرخ گذاری ها هنوز در حال فشرده شدن به دیواره ی خط ترند کاهشی 14 ژوئن می باشند. اما شکل گیری کانال گرایش افقی 1235.0-1210.0، بر فراز محدوده ی پشتیبانی 1213.0-1210.0 مبنی بر جهش به زود نرخ گذاری ها می باشد. چرا که پایین تر از محدوده ی پشتیبانی یاد شده و مینیموم 1210.0، با عبور خط ترند نزولی سال های 2005 تا 2016 برخورد خواهیم نمود.

شکست به زود مینیموم موضعی 1215.4، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1)، به محدوده ی اشباع فروش می تواند تست استقامتی مابعد بازه ی نرخی 1213.0-1210.0 را، به دنبال داشته باشد. و شکسته شدن بازه ی پشتیبانی 1235.0-1210.0، احتمال سقوط مابعد نرخ طلا، تا مینیموم های ماه ژوئن (1207.0-1204.0) را، افزایش خواهد نمود. عامل شتاب دهنده به شکل گیری چنین سناریویی - نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع فروش، به شمار می آید.

در نظر داشته باشید، که به موازات مینیموم موضعی 1213.0-1210.0، با عبور خط گرایش های افزایشی 2005 نیز، مواجه می باشیم. بازگشت نرخ گذاری ها پس از برخورد با این محدوده، احتمال تحکیم یابی مابعد نرخ طلا بر فراز سطح 1226.0 را، افزایش خواهد نمود. تحکیمات نرخی بر فراز این مقاومت می تواند با رشد تصحیحاتی (موقت) نرخ طلا، در چهارچوب کانال گرایش های افقی 1235.0-1210.0 همراه گردد. عامل تقویت یابی چنین سناریویی - نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع خرید، به شمار می آید.

در این بین، لازم به یاد آوریست که مقاومت 1226.0 بر فراز پشتیبانی ابر های ایچیموکو (H4) و خط ترند نزولی 14 ژوئن نیز، استقرار دارد. شکست این مقاومت می تواند تست استقامتی مابعد ماکسیموم های موضعی 1230.0-1235.0 را نیز، به دنبال داشته باشد. این محدوده، تحت فشار ابر های ایچیموکوی نمودار 24 ساعته، مستقر است.

افول آتی نرخ گذاری ها تحت فشار خط SMA-5 (D1) می تواند با تست استقامتی مابعد بازه ی نرخی 1213.0-1210.0 همراه گردد.  و عامل اصلی تقویت یابی چنین افتی، نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع فروش، به شمار می آید. اما در صورت شکل گیری اکسترموم موضعی بر فراز پشتیبانی مربوطه، احتمال انعکاس نرخی مابعد طلا، در چشم اندازی میان مدت نیز افزایش خواهد یافت.

شکل گیری چنین سناریویی می تواند با تحکیمات تصحیحاتی طلا، در چهارچوب کانال افقی 1235.0-1210.0 همراه گردد. تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بر فراز خط SMA-5 (D1) و مقاومت 1221.0 می تواند گرایش های افزایشی را تقویت نماید. در این بین، تنها در صورت تحکیمات نرخی بر فراز سطح ماکسیموم موضعی 1235.0 می توان با افزایش یابی میان مدت نرخ طلا، برخورد نمود. چنین تحکیماتی می توانند منع پیشرفت سقوط نرخی 14 ژوئن طلا را نیز، به دنبال داشته باشد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1221.0، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1213.0، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1235.0
 • 3 مقاومت: 1229.0
 • 2 مقاومت: 1225.0
 • 1 مقاومت: 1221.0
 •  نرخ کنون: 1217.8
 • 1 پشتیبانی: 1213.0
 • 2 پشتیبانی: 1210.0
 • 3 پشتیبانی: 1205.0
 • 4 پشتیبانی: 1200.0

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.