• کابینۀ شخصی

انگلیس محرک مالی بی کاران را تا آخر مارچ تمدید کرد

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 وزیر دارایی انگلستان امروز اعلام کرد که یارانه افراد بی کار تا مارچ 2021 تمدید خواهد شد. با توجه به وخیم تر شدن زمینه اقتصادی و نیاز به برگرداندن امنیت اجتماعی نیاز است تا محرک مالی تمدید گردد. طبق این طرح تا %80 از دستمزد افراد بی کار یا حداکثر 2500 پوند حقوق شخصی را در ماه، پرداخت خواهند نمود. این برنامه در حین اولین قرنطینه در ماه مارچ سال گذشته آغاز شد. این سیاست مالی به دلیل پایین بودن نرخ بهره، احتمال نیاز بانک مرکزی به تسهیل کمی را افزایش داده، که به هر حال از وقت ها پیش ادامه داشته و با کیفیت بالا انجام می شود. مسلما چنین سناریویی از افت سهام کشور و حتی افزایش شدید تورم ایجاد شده نیز جلوگیری می کنند.