• کابینۀ شخصی

NZDUSD H1 تست استقامتی مینیموم 2 ساله

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، در پی شکسته شدن سطح هدفی و هیجانی 0.7000، تحت فشار خط SMA-5 (H4)، با ادامه یابی گرایش های نزولی برخورد نمودیم. کمی دیر تر و در پی نفوذ نرخ گذاری ها به مقاومت خط EMA-200 (D1) و سطح 0.7150، افت های تصحیحاتی وسعت شدیدی یافتند و افول میان مدت نرخ گذاری های NZDUSD مابین سطوح کانال افقی  0.6800-0.7500 آغاز یافت. همان طور که در مقاله ی قبلی گفته بودیم بر فراز سطح پایینی این کانال افقی (سطح 0.6800) با انعکاس یابی گرایش های میان مدت برخورد نمودیم. هم اکنون نیز با تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز بازه ی نرخی 0.6800-0.6824 مواجه می باشیم.

خروج اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1)، از محدوده ی اشباع فروش به موازات تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (H1)، مبنی بر ادامه یابی افزایش های آتی نرخ NZDUSD در آینده ای کوتاه مدت بوده و می تواند تا سطح 0.6880 نیز ادامه یابد. سطح 0.6880 بر فراز بازه ی مقاومتی ابر های ایچیموکو (H1) استقرار داشته و در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز این سطح می توان با طولانی تر شدن افزایش های موقت نیز برخورد نمود.

با توجه به  نمودار 4 ساعته احتمال خروج به زود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بسیار افزون به نظر می رسد. این امر احتمال از سر گیری گرایش های فلت را افزایش می نماید. تنها در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بالا تر از خط SMA-5 (H4)، به موازات ورود خطوط شاخ نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع فروش و شکسته شدن مقاومت 0.6880، می توان با آغاز یابی گرایش های افزایشی میان مدت این جفت ارزی برخورد نمود. چنین رشدی می تواند تا سطح 0.6917 و حتی 0.6960 نیز، ادامه یابد. سطح 0.6960 تحت فشار خط EMA-200 (H4) استقرار دارد.

از سویی دیگر نیز تحکیمات نرخی بر فراز سطح مربوطه از پشتیبانی خط SMA- 5 (D1) نمودار 24 ساعته برخوردار خواهند بود.

با این وجود با توجه به ورود اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع فروش، با احتمال عمیق تر شدن افت کلی نرخ گذاری ها در چشم اندازی بلند مدت، مواجه می باشیم. شکسته شدن پشتیبانی 0.6824 می تواند با تست استقامتی خط گرایش های افزایشی 9 سال اخیر این جفت ارزی نیز همراه گردد. شکسته شدن این خط که در حوالی بازه ی پشتیبانی 0.6500-0.68 استقرار دارد می تواند با افول بلند مدت نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا سطح 0.64 نیز همراه گردد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.6850، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.6824، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 0.7100
 • 3 مقاومت: 0.7000
 • 2 مقاومت: 0.6900
 • 1 مقاومت: 0.6850
 •  نرخ کنونی: 0.6840
 • 1 پشتیبانی: 0.6824
 • 2 پشتیبانی: 0.6600
 • 3 پشتیبانی: 0.6400
 • 4 پشتیبانی: 0.6250

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.