• کابینۀ شخصی

NZDUSD H1 تست استقامتی خط ترند نزولی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، در طی خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) از محدوده ی اشباع خرید، با ادامه یابی گرایش های افقی در بطن کانال 0.6688–0.6858 برخورد نمودیم. در حال حاضر با عبور خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1)، در حوالی %50 اشباع بازار مواجه می باشیم. چنین امری مبنی بر ابهام شرایط فعلی بازار می باشد.

ابهام کوتاه مدت بازار، به شکل کانال افقی 0.6810–0.6830 جلوه نموده و کاهش آتی نرخ گذاری ها، تحت فشار خط SMA-5 (H1) و به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H1) به محدوده ی اشباع فروش، می تواند با تست استقامتی مابعد خط EMA-200 (H1) و سطح 0.6800، همراه گردد. نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح هیجانی، تست مابعد خط گرایش نزولی 19 ژوئیه را به دنبال خواهد داشت.

بازگشت نرخ گذاری ها در پی برخورد با خط EMA-200 (H1)، احتمال ادامه یابی گرایش های صعودی 19 ژوئیه را افزایش خواهد نمود. این ترند تحت پشتیبانی خط SMA-5 (H4) نمودار 4 ساعته ادامه دارد.

تحکیمات آنی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (H4)، به موازات شکست خط EMA-200 (H4) و سطح 0.6830، با تقویت یابی خریداران دلار نیوزیلند همراه خواهد گردید. تحکیمات نرخ گذاری ها، بر فراز سطح ماکسیموم 0.6850 بر احتمال تست آتی سطوح 0.6880 و 0.6900 همراه خواهد گردید.اما در صورت خروج خطوط شاخص نوسان گر  stochastic (H4) از محدوده ی اشباع خرید، می توان با انعکاس نرخی و ادامه یابی گرایش های افقی میان مدت نرخ گذاری ها، در بازه ی نرخی 0.6688–0.6858 برخورد نمود.

شکل گیری چنین سناریویی در صورت شکست مابعد پشتیبانی خط SMA-5 (H4) و سطح هیجانی 0.6800، بر احتمال تست آتی پشتیبانی ابر های ایچیموکو (H4) و سطوح 0.6770–0.6760 نیز، خواهد افزود. ورود خطوط شاخص نوسان گر  stochastic (H4) به محدوده ی اشباع فروش، می تواند با ادامه یابی گرایش نزولی این جفت ارزی همراه گردد. شکست پشتیبانی 06760، احتمال ادامه یابی گرایش های نزولی را، تا سطح 0.6858 نیز افزایش خواهد نمود. این سطح به عنوان مینیموم دو ساله به شمار می آید.

در نمودار 24 ساعته با رشد کند نرخ گذاری ها، تحت پشتیبانی خط SMA-5 (D1) برخورد خواهیم نمود. نفوذ به زود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع خرید، احتمال افزایش آتی نرخ گذاری ها، تا سطوح 0.6850–0.6880 را نیز، افزایش خواهد نمود. شکست این بازه ی نرخی می تواند با تست استقامتی مقاومت 0.6900 همرا گردد.

در این بین لازم به ذکر است، که شکست سطح 0.7000 می تواند با ادامه یابی گرایش های افقی 0.6685–0.7060 همراه گردد. همان طور که مقاومت 0.7000 تحت فشار ابر های ایچیموکو (D1) استقرار دارد. تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز مقاومت 0.7000 و خط EMA-200 (D1)، افزایش میان مدت نرخ جفت ارزی مربوطه را، به دنبال خواهد داشت.

 

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.6830، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.6800، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 0.7000
 • 3 مقاومت: 0.6900
 • 2 مقاومت: 0.6850
 • 1 مقاومت: 0.6830
 •  نرخ کنون: 0.6814
 • 1 پشتیبانی: 0.6800
 • 2 پشتیبانی: 0.6760
 • 3 پشتیبانی: 0.6700
 • 4 پشتیبانی: 0.6600

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.