• کابینۀ شخصی

NZDUSD H4 افت نرخی ادامه خواهد یافت؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، همراه با نفوذ نرخ گذاری ها به خط SMA-5 (H4)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %20 اشباع فروش، با افت نرخ گذاری های این جفت ارزی، تا سطح پشتیبانی 0.7160، برخورد نمودیم.

در پی افت شدید دلار ایالات متحده، با افزایش نرخ گذاری های این جفت ارزی و تغییر یابی گرایش های میان مدت، به گرایش های افزایشی نیز، مواجه شدیم. اما در پی اصابت نرخ گذاری ها با مقاومت خط EMA-200 (H4) و سطح 0.7250، به موازات تحکیم یابی دوباره ی نرخ دلار ایالات متحده USDX، با افت شدید نرخ گذاری های این جفت ارزی، برخورد نمودیم. سرعت این افت همراه با نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به خط SMA-5 (H4)  و همچنین نفوذ خط SMA-5 (H4)، به خط EMA-200 (H4)، افزایش یافت.

در صورت کند شدن نرخ رشد دلار و نفوذ نرخ گذاری ها، بالا تر از ماکسیموم موضعی 0.7210، به همراه تحکیم یابی ما بعد نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (H4)  و نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از %20 اشباع فروش، احتمال وسعت یابی افزایش تصحیحاتی و همچنین وسعت یابی کانال گرایش های افقی 0.7160–0.7210 نیز، افزایش میابد.

علاوه بر این، فاصله گیری زیاد خط SMA-5 (H4)، از خط EMA-200 (H4)، احتمال تست به زود مقاومت 0.7230، را نیز، در چشم اندازی کوتاه مدت، افزایش می نماید. چنین امری با وجود پیش زمینه ی افزایشی امروز نرخ گذاری ها، بسیار امکان پذیر، جلوه می نماید.

دور شدن اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1),، از %50 اشباع بازار به سمت پایین، به موازات نفوذ نرخ گذاری ها به خط SMA-5، می تواند به ادامه یابی افت های مابعد نرخ دلار نیوزلند در چشم اندازی میان مدت نیز، بی انجامد. اما استقرار فعلی نرخ گذاری ها، ما بین خطوط SMA-5 (D1) و EMA-200 (D1)، نمایان گر بروز فشردگی نرخی و ابهام شرایط میان مدت بازار، به شمار می آید. چنین امری می تواند با ادامه یابی گرایش های افقی، مابین سطوح کانال گرایش های افقی 0.7160–0.7430 نیز، ادامه یابد.

در آینده و در صورت افت دوباره ی دلار ایالات متحده و نفوذ نرخ NZDUSD، بالا تر از سطح مقاومت 0.7250، به موازات نفوذ نرخ گذاری ها به خط SMA-5 (D1) و نفوذ هم زمان خطوط شاخص نوسان گر، بالا تر از %80 اشباع خرید، می توان با افزایش نرخ گذاری ها، در چهارچوب کانال گرایش های افقی 0.7160–0.7350 نیز، برخورد نمود.

اما در صورت نفوذ خطوط شاخص نوسان گر، پایین تر از %20 اشباع فروش، به همراه نفوذ نرخ گذاری ها به خط EMA-200 (D1) و پشتیبانی 0.7160 و همچنین نفوذ خط SMA-5 (D1)، به خط EMA-200 (D1)، می توان به بازگشایی معاملات فروش میان مدت این جفت ارزی، پرداخت.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.7210، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.7185، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  0.7430
 • 3 مقاومت:  0.7300
 • 2 مقاومت:  0.7250
 • 1 مقاومت:  0.7210
 •  نرخ کنونی: 0.7193
 • 1 پشتیبانی:  0.7185
 • 2 پشتیبانی:  0.7160
 • 3 پشتیبانی:  0.7100
 • 4 پشتیبانی:  0.7000

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.