• کابینۀ شخصی

NZDUSD H4 چهارچوب افزایش تصحیحاتی (موقت)

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیشبینی های مقاله ی قبلی، تست استقامتی خط EMA-200 (H4) و خط ترند نزولی میانه ژوئن، با افت مابعد نرخ گذاری ها همراه گردید. همان طور که تخمین زده بودیم، در پی شکست مابعد پشتیبانی خط ترند افزایشی میانه ی آگوست و خط SMA-5 (D1) (به موازات سطح 0.6690)، قوه ی فروشندگان افزایش یافت. عامل اصلی بروز چنین افتی، بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر Stochastic (D1)، از محدوده ی اشباع خرید به شمار می آید.

حرکت خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، در حوالی محدوده ی %50 اشباع بازار، بر احتمال شکل گیری کانالی افقی، مابین سطوح 0.6500–0.6550 می افزاید. تحکیم یابی آتی نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (H4)، می تواند وسعت گیری ضربان افزایشی (تصحیحاتی) نرخ گذاری ها، تا مقاومت ابر های ایچیموکو (H4) و سطح 0.6550 را، به دنبال داشته باشد. عامل اصلی بروز چنین سناریویی، ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع خرید، به شمار می آید.

افت آتی نرخ گذاری ها، تحت فشار خط SMA-5 (H4)، می تواند با تست استقامتی کف بازار و مینیموم موضعی 0.6500، همراه گردد. ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع فروش می تواند بر احتمال افت آتی نرخ گذاری ها بی افزاید. در این بین، فاصله گیری شدید خط SMA-5 (H4)، از مقاومت خط EMA-200 (H4)، می تواند با وسعت گیری افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، در چشم اندازی کوتاه مدت همراه گردد.

علاوه بر این، خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال ادامه یابی گرایش افزایشی نرخ گذاری ها خواهد افزود. بدین ترتیب، تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز ماکسیموم 0.6630 نموداری، تنها در صورت افزایش نرخ دلار نیوزیلند بر فراز خط SMA-5 (D1)، امکان پذیر جلوه خواهد نمود. ورود مابعد خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) به محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال وسعت یابی بیشتر افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا مقاومت 0.6700–0.6720 نیز، خواهد افزود. بر فراز این بازه ی نرخی با عبور خط ترند نزولی آپریل-سپتامبر برخورد خواهیم نمود.

بازگشت نرخ گذاری ها از محدوده ی مقاومت یاد شده، به افزایش های تصحیحاتی نرخ این جفت ارزی اتمام خواهد بخشید. اما در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز محدوده ی یاد شده می توان با تحکیم یابی آتی نرخ گذاری ها و تغییر یابی گرایش کاهشی بلند مدت نرخ گذاری ها نیز، برخورد نمود. چنین امری با تست مابعد ابر های ایچیموکو (D1) نیز همراه خواهد گردید. اما بازگشت نرخ گذاری ها پس از برخورد با هر یک از مقاومت های یاد شده، به گرایش نزولی (بلند مدت) نرخ دلار نیوزیلند ادامه خواهد بخشید.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.6550، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.6500، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 0.6720
 • 3 مقاومت: 0.6700
 • 2 مقاومت: 0.6600
 • 1 مقاومت: 0.6550
 •  نرخ کنونی: 0.6521
 • 1 پشتیبانی: 0.6500
 • 2 پشتیبانی: 0.6450
 • 3 پشتیبانی: 0.6400
 • 4 پشتیبانی: 0.6300

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.