• کابینۀ شخصی

NZDUSD H4 چهارچوب افزایش تصحیحاتی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع فروش، منجر به ادامه یابی افزایش میان مدت نرخ NZD/USD گردید. ورود مابعد خطوط این شاخص به محدوده ی اشباع خرید، با تست استقامتی سطح مقاومتی/هدفی 0.6700 همراه گردید. همان طور که پیشینی شده بود، تست استقامتی خط ترند کاهشی، در حوالی این سطح منجر به انعکاس مابعد نرخ گذاری ها گردید. همین مانع تکنیکی به افزایش های تصحیحاتی 11 سپتامبر اتمام بخشید. خروج مابعد خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، از محدوده ی اشباع خرید با تقویت یابی فروشندگان NZD همراه گردید. همین امر نیز، کاهش نرخی دلار نیوزیلند، در چهارچوب کانال گرایش نزولی را، به دنبال داشت. در حال حاضر خطوط این شاخص در محدوده ی اشباع فروش سیر می نمایند. نرخ گذاری ها نیز در حال ادامه یابی به افزایش تصحیحاتی می باشند.

ورود به زود خطوط شاخص 4 ساعته ی stochastic، به محدوده ی اشباع خرید می تواند بر احتمال ادامه یابی گرایش افزایشی 8 اکتبر بی افزاید. چنین افزایش تا سطح مقاومت 0.65 نموداری ادامه خواهد یافت. اما با توجه به استقرار داشتن این سطح تحت فشار ابر های ایچیموکو (H4)، با احتمال انعکاس یابی نرخ گذاری ها، در پی برخورد با این سطح نیز، مواجه می باشیم. بروز چنین انعکاسی می تواند با ادامه یابی گرایش افقی نرخ گذاری ها، در چهارچوب کانال گرایش افقی 0.6440–0.6500، همراه گردد. عامل اصلی چنین سناریویی – خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از محدوده ی اشباع خرید و یا بازگشت زود هنگام خطوط این شاخص از مرز %80 اشباع خرید، به شمار می آید.

شکل گیری چنین سناریویی بر احتمال شکسته شدن پشتیبانی خط SMA-5 (H4) و سطح 0.6460 نیز، خواهد افزود. گیر افتادن نرخ گذاری ها تحت فشار این خط می تواند با تست استقامتی دوباره ی مینیموم 0.6423، همراه گردد. ادامه یابی افت آتی نرخ گذاری ها تحت فشار خط SMA-5 (H4)، بر احتمال تست دوباره ی این سطح خواهد افزود. و عامل اصلی بروز چنین افتی – ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع فروش به شمار می آید. هر چند که فاصله گیری شدید خط SMA-5 (H4)، از مقاومت خط EMA-200 (H4) بر احتمال شکل گیری افزایش تصحیحاتی به زود نرخ گذاری ها نیز، می افزاید.

خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال شکست ماکسیموم موضعی 0.6500 خواهد افزود. این افزایش بر ادامه یابی تحکیمات نرخی میان مدت NZD بر فراز خط SMA-5 (D1)، می افزاید. علاوه بر این، فاصله گیری شدید خط SMA-5 (D1)، از مقاومت خط EMA-200 (D1)، احتمال تقویت یابی میان مدت خریداران این جفت ارزی را، افزایش خواهد نمود. بدین سبب همراه با تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز سطح 0.6500، با تست استقامتی دوباره ی خط ترند نزولی و بازه ی نرخی 0.6540–0.6600، رو به رو خواهیم شد. عامل اصلی بروز چنین افزایشی – ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع خرید به حساب می آید.

بازگشت نرخ گذاری ها از محدوده ی یاد شده، ادامه یابی گرایش افقی نرخ گذاری ها در چهارچوب کانال گرایش افقی را، به دنبال خواهد داشت. انعکاس یابی زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1) از مرز %80 اشباع خرید و یا خروج آتی خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال ادامه یابی گرایش افقی نرخ گذاری ها، خواهد افزود.  تنها در صورت تضعیف یابی نرخ گذاری ها پایین تر از پشتیبانی 0.6400، می توان با سرعت گیری گرایش نزولی میانه ی آپریل، مواجه شد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.6500، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.6440، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 0.6630
 • 3 مقاومت: 0.6600
 • 2 مقاومت: 0.6540
 • 1 مقاومت: 0.6500
 •  نرخ کنون: 0.6472
 • 1 پشتیبانی: 0.6440
 • 2 پشتیبانی: 0.6423
 • 3 پشتیبانی: 0.6400
 • 4 پشتیبانی: 0.6350