• کابینۀ شخصی

USD/CAD Daily فشردگی نوسانات نرخی در راس بازار

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در پی اتمام یابی افزایش تصحیحاتی، که در مقاله ی قبلی یاد شده بود، با افت 500 نقطه ای نرخ گذاری ها، مواجه شدیم. اما پس از برخورد نرخ گذاری ها با سطح پشتیبانی 1.2250، با افزایش دوباره ی USD/CAD برخورد نمودیم. در حال حاضر با فشردگی نوسانات نرخی، ما بین سطوح کانال گرایش های افقی 1.2680–1.2630، برخورد نمودی ایم.

استقرار نرخ گذاری های نمودار 24 ساعته، مابین خطوط EMA-200 و SMA-5، به عنوان یکی از پایه ای ترین نشانه های بروز قشردگی نوسانات، به شمار می آیند. شیرجه ی اخیر خطوط شاخص نوسانگر Stochastic، پایین تر از %80 اشباع خرید این جفت ارزی، احتمال افت میان مدت بیشتر نرخ گذاری ها را، افزایش می دهد. نزدیک ترین سطح پشتیبانی شامل سطح  1.2490 نموداری بوده، که از طریق خط EMA-200 نمودار 4 ساعته نیز، حمایت می گردد.

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به مینیموم موضعی 1.255 نموداری، به موازات شیرجه ی خطوط شاخص نوسانگر stochastic، پایین تر از سطح %20 اشباع فروش نمودار 4 ساعته، احتمال بروز سناریوی گرایش های نزولی را، افزایش می دهد. در صورتی که فشردگی فعلی با افزایش مابعد نرخ گذاری ها، همراه گردد، به موازات نفوذ نرخ گذاری ها به سطح ماکسیموم 1.2630 نموداری، با افزایش آتی USD/CAD، تا سطوح 1.2750–1.2800 نیز، برخورد خواهیم نمود. موازی با این بازه ی معاملاتی،  خط EMA-200 نمودار 24 ساعته حرکت می کند و چنین امری می تواند مانع افزایش های پر سرعت نرخ این جفت ارزی، به حساب آید. با این وجود و با توجه به شرایط فعلی نمودار هفتگی، احتمال ادامه یابی افزایش های طولانی مدت، امکان پذیر به نظر می رسد.

ادامه یابی گرایش های افزایشی در چشم اندازی طولانی مدت، تنها در صورت نفوذ خطوط شاخص نوسانگر stochastic، بالا تر از سطح %80 اشباع خرید، امکان پذیر خواهد گردید. در صورت بروز چنین امری، می توان با شکست سطح مقاومت 1.2800 نموداری نیز، برخورد نمود. تحکیمات ما بعد نرخ گذاری ها، بالا تر از محدوده ی 1.2800–1.2900 نموداری (یعنی بالا تر از ابرهای ایچیموکو Weekly)، می تواند نرخ گذاری ها را، از محدوده ی کانال گرایش های افقی دو ماه ی 1.2080–1.2900 نیز، خارج نماید.

احتمال ادامه یابی گرایش های افقی در چشم انداز کوتاه مدت، بسیار امکان پذیر به نظر می رسد. کمی دیرتر نیز با افزایش های کند نرخ گذاری ها رو به رو خواهیم شد، که می توانند نرخ گذاری ها را تا سطح 1.2680 نیز، ارتقاع بخشند.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.2630، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.2550، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

 

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:  1.3200
 • 3 مقاومت:  1.2900
 • 2 مقاومت:  1.2800
 • 1 مقاومت: 1.2630
 •  نرخ کنونی: 1.2582
 • 1 پشتیبانی: 1.2550
 • 2 پشتیبانی: 1.2490
 • 3 پشتیبانی: 1.2250
 • 4 پشتیبانی: 1.2080

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.