• کابینۀ شخصی

USDCAD H4 تلاش برای خروج از فلت

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی ها مقاله ی قبلی، در پی اتمام یابی فشردگی نرخ گذاری های 06 تا 14 فوریه، همراه با نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، پایین تر از %80 اشباع خرید - با افت تصحیحاتی نرخ گذاری ها، تا سطوح هدفی 1.2490–1.2450، برخورد نمودیم. سپس بر اثر نفوذ دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر نمودار 24 ساعته، بالا تر از %80 اشباع خرید و نفوذ نرخ گذاری ها به خط SMA-5 (D1)، گرایش های افزایشی، تا سطوح مقاومت 1.2900–1.3100 نیز، ادامه یافتند. نرخ گذاری ها در حال حاضر دچار فشردگی مابین سطوح این کانال افقی، گردیده اند.

در چهارچوب تحکیمات نرخی اخیر جفت ارزی مورد نظر و با توجه به تحکیمات کلی نرخ گذاری ها بالا تر از خط SMA-5، نفوذ اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از %80 اشباع خرید را می توان به عنوان سیگنالی، از ادامه یابی افزایش های کوتاه مدت نرخ دلار ایالات متحده، پنداشت.

با این وجود و با توجه به فاصله گیری شدید خط SMA-5 از خط EMA200، به منظور بازگشایی معاملات خرید می بایست تا قبل از تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از مقاومت موضعی 1.2930 نموداری، صبر نمود. این سطح با مرز بالایی کانال گرایشی افقی 1.2830–1.2930، هم سطح می باشد. در واقع مقاله ی امروزی ما نیز، مربوط به شرایط این جهش نرخی می باشد.

با در نظر گیری تحکیمات اخیر نرخ دلار ایالات متحده USDX، بالا تر از خط EMA-200  و همچنین نفوذ خط SMA-5 به خط EMA-200 نمودار 4 ساعته ی USDX، می توان با افزایش یابی بیشتر نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، تا سطح 90.00 نیز، مواجه شد. چنین امری می تواند با دستیابی نرخ گذاری ها، به سطح هیجانی 1.3000 نمودار USDCAD نیز، همراه گردد.

در آینده و با توجه به نزولی بودن گرایش های کلی این جفت ارزی، احتمال بازگشت نرخ گذاری ها پس از برخورد با سطح 1.3000 نموداری نیز، افزایش خواهد یافت. در صورت نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، بالا تر از %50 اشباع بازار و تحکیم یابی نرخ گذاری ها بالا تر از خط SMA-5  (D1)، می توان با به وقوع پیوستن افزایش نرخ گذاری ها تا سطح 1.3000 و تست استقامتی این سطح نیز، برخورد نمود.

همراه با ادامه یابی تحکیمات نرخ این جفت ارزی، بالا تر از خط SMA-5 (D1) و نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic، بالا تر از %80 اشباع خرید، می توان با ادامه یابی گرایش های افزایشی نرخ گذاری های این جفت ارزی، در چهارچوب کانال گرایش های افقی 1.2800–1.3100، برخورد نمود. در این بین می بایست در نظر داشت، که نفوذ نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.2800، به موازات نفوذ خط SMA-5 به خط EMA-200  نمودار 24 ساعته، به عنوان سیگنال تغییر گرایش های کلی این جفت ارزی، در چشم اندازی بلند مدت، به شمار خواهد آمد. چنین افتی می تواند تا سطح 1.2500 نیز ادامه یابد. اما به منظور تحقق یابی چنین امری، نرخ گذاری های شاخص دلار USDX باید تا سطح 88.00 نموداری سقوط نمایند.

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.2930، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.2900، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.3100
 • 3 مقاومت:  1.3000
 • 2 مقاومت:  1.2960
 • 1 مقاومت:  1.2930
 •  نرخ کنونی: 1.2919
 • 1 پشتیبانی: 1.2900
 • 2 پشتیبانی: 1.2860
 • 3 پشتیبانی: 1.2800
 • 4 پشتیبانی: 1.2700

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.