• کابینۀ شخصی

USDCAD H4 افزایش تحیحاتی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی، در پی نفوذ نرخ گذاری ها به خط SMA-5 (H4) و نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %20 اشباع فروش، به موازات نفوذ نرخ گذاری ها به سطح 1.2740 نموداری، با تقویت یابی قوه ی تجاری فروشندگان دلار ایالات متحده، به میزان 400 نقطه ی نموداریف برخورد نمودیم. این افت در واقع عملکرد الگوی انعکاسی است، که در رابطه اش، در متن مقاله ی قبل تر، عرض نموده بودیم. این لگو، همان الگوی سر و شانه ای است، که در رابطه اش از 29 مارچ سال جاری می گفتیم.

تحکیمات فعلی نرخ گذاری های این جفت ارزی بر فراز خط SMA-5 (H4)، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از %80 اشباع خرید این جفت ارزی، می تواند مبنی بر شکست به زود سطح مقاومت موضعی 1.2675 نموداری، باشد. چنین افزایشی می تواند تا سطح 1.2700 نموداری نیز، ادامه یابد.

نفوذ خط SMA-5 به خط EMA-200 نمودار 24 ساعته به موازات تحکیم یابی نرخ گذاری ها بالا تر از خط EMA-200 (H4) و بازه ی نرخی 1.2740–1.2760، می تواند با ادامه یابی افزایش های تصحیحاتی این جفت ارزی، همراه گردد. اما در صورت خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از محدوده ی اشباع خرید، می توان با ادامه یابی گرایش های فلت و فشردگی نرخی مابعد این جفت ارزی، مابین خطوط EMA-200  و  SMA-5، برخورد نمود. چنین امری می تواند با ادامه یابی گرایش های فلت نرخ گذاری ها، مابین سطوح کانال گرایشی 1.2700–1.2525، همراه گردد.

در صورت گیر افتادن نرخ گذاری ها، پایین تر از خط SMA-5 (H4)، به موازات نفوذ خطوط خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %20  اشباع فروش، احتمال شروع دوباره ی گرایش های نزولی عمیق تر نیز، افزایش خواهد یافت.

با توجه به ورود اخیر نرخ گذاری ها، بالا تر از %20 اشباع فروش و پیدایش اکسترموم موضعی در کف بازار 24 ساعته، احتمال وسیع تر شدن افزایش تصحیحاتی نرخ گذاری های این جفت ارزی نیز، افزایش میابد. این افزایش تحت فشار خط EMA-200 (D1)، به وقوع خواهد پیوست. در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح 1.2700، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر (D1)، به محدوده ی 50-80% اشباع خرید، می تواند منجر به وسیع تر شدن افزایش های تصحیحاتی نرخ این جفت ارزی گردد. چنین افزایش می تواند تا خط EMA-200 (D1) و سطح 1.2800، ادامه یابد.

در صورت تحکیم یابی نرخ گذاری ها، بالا تر از خط EMA-200 (D1)، به موازات نفوذ خط SMA-5 (D1)، به خط EMA-200 (D1),، و همراه با نفوذ خطوط شاخص نوسان گر (D1)، بالا تر از %80 اشباع خرید این جفت ارزی، می تواند با ادامه یابی افزایش های نرخی همراه گردد. در صورت بازگشت نرخ گذاری ها، از خط EMA-200 (D1)، با احتمال ادامه یابی گرایش های فلت این جفت ارزی مابین خطوط EMA-200  (D1) و  SMA-5 (D1)،  برخورد خواهیم نمود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.2675، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.2650، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقامت:1.2800
 • 3 مقامت:1.2740
 • 2 مقامت:1.2700
 • 1 مقامت:1.2675
 •  نرخ کنون: 1.2669
 • 1 پشتیبانی: 1.2650
 • 2 پشتیبانی: 1.2600
 • 3 پشتیبانی: 1.2525
 • 4 پشتیبانی: 1.2500

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.