• کابینۀ شخصی

USDCAD H4 چهارچوب افزایش تصحیحاتی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق پیش بینی های مقاله ی قبلی،  در پی نزدیکی نرخ گذاری ها به خط ترند کاهشی و به موازات فاصله گیری شدید خط SMA-5 (D1) از پشتیبانی EMA-200 (D1)، با تقویت یابی گرایش نزولی نرخ گذاری ها، برخورد نمودیم. همانطور که انتظار می رفت، دلیل اصلی بروز این افت – خروج خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic از محدوده ی اشباع خرید، به شمار می آید. این افت به شکست سطح پشتیبانی هیجانی 1.3000 انجامید. اما ورود مابعد خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع فروش، تست استقامتی پشتیبانی خط EMA-200 (D1) و سطح 1.2900 را، به دنبال داشته. و در پی خروج مابعد خطوط این شاخص نوسان گر، از محدوده ی مربوطه، با افزایش تصحیحاتی نرخ USD/CAD، تا بازه ی مقاومت 1.3000-1.3050، مواجه شدیم. اما در صورت ورود دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع فروش، می توان با سقوط نرخ گذاری ها، تا پشتیبانی سطح 1.2800 نیز، برخورد نمود.

خروج به زود خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع خرید، می تواند با تقویت یابی فروشندگان همراه گردد. بدین سبب، تضعیف یابی نرخ گذاری ها تحت فشار خط SMA-5 (H4)، می تواند با تست استقامتی مابعد خط ترند افزایشی و بازه ی نرخی 1.2850-1.2830، همراه گردد. اما در صورت تقویت یابی بیشتر فروشندگان، می توان با ادامه یابی گرایش نزولی نرخ گذاری ها، تا سطح پشتیبانی 1.2800 و مینیموم 1.2780 نیز، برخورد نمود. عامل اصلی ادامه یابی چنین سناریویی – ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع فروش به حساب می آید.

انعکاس یابی نرخ گذاری ها از بازه ی پشتیبانی 1.2830-1.2800 و یا مینیموم 1.2780، بر احتمال شکل گیری گرایش نرخی افقی مابعد USD/CAD در چهارچوب سطوح 1.2780-1.2900، می افزاید. و عامل اصلی شکل گیری چنین سناریویی، خروج خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، از محدوده ی اشباع فروش به شمارمی آید. انعکاس زود هنگام خطوط این شاخص از محدوده ی یاد شده نیز، می تواند به شکل گیری چنین سناریویی بی انجامد. اما در این بین، می بایست به نزولی بودن گرایش کلی نرخ گذاری ها نیز، توجه نمود.

انعکاس افزایشی موقت نرخ گذاری ها از پشتیبانی 1.2780، در پی شکل گیری فاصله ی میان کندلی تعطیلات اخیر، به وقوع پیوسته. و به همین دلیل نیز، این افزایش تصحیحاتی می تواند در پی اصابت نرخ گذاری ها با مقاومت خط SMA-5 (D1) و سطح 1.2900، اتمام یابد. تحکیم یابی نرخ گذاری ها بر فراز این مقاومت، بر احتمال تست استقامتی مابعد خط EMA-200 (D1) وسطح 1.2950 می افزاید. خروج اخیر خطوط شاخص نوسان گر، از محدوده ی اشباع فروش، می تواند با تقویت آتی خریداران، همراه گردد.

انعکاس یابی نرخ گذاری ها در پی برخورد با بازه ی مقاومت 1.2900–1.3000، می تواند با ادامه یابی گرایش افقی نرخ گذاری ها، تحت فشار خط SMA-5 (D1) همراه گردد. علاوه بر این می بایست به یاد داشت، که ورود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع خرید، تست استقامتی مابعد سطح هیجانی 1.3000 را، به دنبال خواهد داشت. این سطح تحت فشار ابر های ایچیموکو (D1) استقرار داشته و همین امر نیز بر احتمال انعکاس نرخ گذاری ها در پی برخورد با سطح مربوطه، می افزاید. ورود دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال تست آتی مینیموم 1.2780 خواهد افزود.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.2900، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.2860، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.3080
 • 3 مقاومت: 1.3000
 • 2 مقاومت: 1.2950
 • 1 مقاومت: 1.2900
 •  نرخ کنونی: 1.2878
 • 1 پشتیبانی: 1.2860
 • 2 پشتیبانی: 1.2830
 • 3 پشتیبانی: 1.2800
 • 4 پشتیبانی: 1.2780

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.